Proxectos do Viveiro do CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Emprendedor:
  Francisco Porto Varela

  Empresa dedicada á realización de actividades sociocukturais e de dinamización.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  María Gabriela Castaño Hernández
  Berta López Abad

  Empresa de xestión de eventos e experiencias sobre o produto autóctono conectando turismo con gastronomía, cultura popular,...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  André Vázquez Lama

  Empresa dedicada á erradicación de niños de avespa velutina.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Paula González Castelo

  Impartición de obradoiros sobre diferentes contidos a persoas maiores de 65 anos en perfectas condicións físicas e psíquicas. Ocio e formación de persoas...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Natalia Dobarro Campos

  A empresa asesora a os seus clientes no relativo aos habitos nutricionais e o seu estilo de vida, para adoptar costumes sans e mellorar a calidade da mesma...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Daniel Lamas Varela
  Iván Marchetta Schulknik

  Impresora 3D para prótesis auditivas.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Lennon Almeida dos Santos

  Camiseta estampadas. registro de logo, nome e diseños

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Vanesa López Villarino
  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa