Proposta provisional de adxudicación dos premios eduemprende Idea 2015

Publícase a proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso Eduemprende Idea 2015 (Orde do 15 de maio de 2015 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2015, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, publicada no DOG do 27 de maio de 2015) elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso. 

Tal como establece a orde de convocatoria, ábrese un prazo de 10 días naturais para presentar alegacións. 

Toda a información sobre esta convocatoria na seguinte ligazón:

Etiquetas: