Programa Medra

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon en marcha o programa Medra, que se desenvolve dentro do marco do Plan de Emprendemento do Sistema Educativo de Galicia (Plan Eduemprende).

Esta acción desenvolverase en catro obradoiros (un por provincia) impartidos por Anxo Pérez, CEO e fundador de 8Belts.com. Emprendedor natural de Fisterra (A Coruña), a súa paixón pola aprendizaxe e o aproveitamento dos propios talentos marcan a súa ampla e diversa traxectoria profesional.

O primeiro desta serie de obradoiros terá lugar o próximo 24 de outubro no IES Universidade Laboral de Culleredo de 11.15h a 13.00h coa seguinte estrutura:

  1. Emprendemento
  2. Desenvolvemento persoal. Aproveitamento de todo o noso potencial
  3. Motivación e consecución de obxectivos
  4. Cultura e empresa. Como identificar, desenvolver e reter o talento
  5. Innovación e procura da excelencia

Os destinatarios deste obradoiro son os equipos directivos, xefes/as dos departamentos de orientación e coordinadores/as de emprendemento/titores/as dos viveiros dos centros educativos sostidos con fondos públicos da provincia de A Coruña.

Programa Medra

Etiquetas: