Programa Eduemprende Actúa 2016

Esta actuación se enmarca no Plan de Emprendemento no sistema educativo de Galicia Eduemprende, no eixe estratéxico 1 “Sensibilización e motivación” que agrupa o conxunto de obxectivos e medidas a desenvolver para que a comunidade educativa perciba a importancia de construír e fomentar a cultura emprendedora, para recoñecer no seu contorno actitudes e valores emprendedores, favorecendo a súa integración nos centros educativos e creando unha conciencia emprendedora.

Eduemprende Actúa desenvolverase en 20 centros educativos de toda Galicia.

As actuacións iniciaranse o día 16.02.2016 no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol e finalizarán o día 15.03.2016 no IES A Sardiñeira de A Coruña.

Etiquetas: