Metodoloxías asociadas

Nas seguintes ligazóns pódese acceder a información das 7 Ferramentas da Calidade:

  • Folla de recollida de datos: recolle datos para basear as decisións en feitos, non en opinións.
  • Histograma: representa graficamente as variacións observadas.
  • Diagrama de Pareto: permite diferenciar as causas triviais das vitais.
  • Diagrama de Dispersión: verifica a dependencia ou non dependencia de dúas variables.
  • Estratificación:  identifica a influencia individual de cada variable.
  • Diagrama Causa – Efecto: identifica que factores interveñen no problema e cómo se relacionan entre eles.
  • Gráficos de Control: Asegura que uns procesos están controlados e adiántase ás posibles desviacións.

 

Se o desexas, podes ver a seguinte presentación sobre as 7 Ferramentas da Calidade

 
Documentación relacionada
[file] 7_ferramentas_da_calidade.pps
Etiquetas: