Centros participantes

Nos seguintes documentos podes obter:

  • Unha relación actualizada neste curso 2011/2012 dos Centros educativos Certificados na Norma UNE-EN ISO 9001:2008,
  • Unha relación actualizada neste curso 2011/2012 dos CIFP dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
  • Información sobre o desenvolvemento histórico da xestión da calidade nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Tamén podes navegar polo mapa da rede dos centros certificados de Galicia ou polo mapa dos CIFP de Galicia.

Documentación relacionada
[file] red_centros_certificados.pdf
[file] historico_calidade.pdf
[file] red_cifp.pdf
Etiquetas: