Vouaxenda

Viveiristas: 
Babarro Cid, Rebeca
Motivacións que nos levaron a emprender: 

- O propio interés na cultura e a falta de información que existía dos eventos que acontecen na provincia de Ourense.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Montserrat Domínguez
Contacto co viveiro: 
montserratdominguez@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Axenda cultural
Produtos/Servizos: 
Publicidade
Descrición da empresa: 

Axenda de eventos culturais e de interese en Ourense que ofrece espazos publicitarios.

Etiquetas: 
Tema: