SERVILIM

Viveiristas: 
Berta Veloso Cuña
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Non atopar traballo.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Dominguez Rodriguez, Montserrat
Contacto co viveiro: 
montserratdominguez@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Servizos
Produtos/Servizos: 
Servizos de administración e xestión de comunidades e limpeza
Descrición da empresa: 

Empresa adicada á xestión e administración de comunidades e limpeza.

Etiquetas: 
Tema: