Sen nome - Bosque escola infantil

Viveiristas: 
Milagros Márquez Martínez
Noelia Roca Jones
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Espírto emprendedor.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Redondo Lorenzo, Alberto
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portovello@edu.xunta.es
Actividade económica: 
Bosque escola infantil
Produtos/Servizos: 
Servizos lúdicos e educativos a familias con nenos de 0 a 6 anos
Descrición da empresa: 

Bosque escola infantil que ofreza actividades lúdicas e educativas a nenos de 0 a 6 anos nun medio natural. Posible implantación na zona de Os Peares (Ourense).

Etiquetas: