Marcos Rodríguez Alonso

Viveiristas: 
Marcos Rodríguez Alonso
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Autoemprego, e sobre todo a posibilidade de levar a cabo esa idea que tiña fai tempo, facéndoa realidade como empresa. É un camiño longo e complicado pero merece a pena. Hai que correr riscos para cumprir os nosos soños.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Cid Cabido, Josefina
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portovello@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Produtos/Servizos: 
Desño gráfico, deseño web, marketing e mantemento informático
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada ao deseño gráifco, o deseño web, o márketing e o mantemento informático.

Etiquetas: 
Tema: