Proxecto Lugo emprende 2014-2015

Este proxecto vense a sumar ás moitas colaboracións entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Alcoa. Esta proposta enmárcase no Plan de Emprendemento do sistema educativo de Galicia eduemprende.

O obxectivo principal é o fomento do espírito emprendedor entre o alumnado coa finalidade de crear empresas na provincia de Lugo así como favorecer a responsabilidade e a autonomía persoal.

Está dirixido ao alumnado e profesorado dos niveis educativos 6º de educación primaria, ESO, bacharelato e formación profesional de 20 centros da provincia de Lugo.

Centros educativos participantes

Seleccionáronse 13 IES/CPI —un por comarca—, 4 CEIP —un por concello máis poboado— e os 3 CIFP que contan con viveiro de empresas:

Comarca dos Ancares: CPI Uxío Novoneira
Comarca da Fonsagrada: IES Plurilingüe Fontem Albei
Comarca de Chantada: IES Val do Asma
Comarca de Lugo: IES Sanxillao
Comarca Mariña Central: IES de Foz
Comarca da Mariña Occidental: IES María Sarmiento
Comarca da Mariña Oriental: IES de Ribadeo Dionisio Gamallo
Comarca de Meira: IES Pedregal de Irimia
Comarca de Quiroga: CPI Poeta Uxío Novoneira
Comarca de Sarria: IES Xograr Afonso Gómez de Sarria
Comarca da Terra Chá: IES Lois Peña Novo
Comarca de Terra de Lemos: IES A Pinguela
Comarca de Ulloa: IES de Monterroso
Concello de Lugo: CEIP Luís Pimentel
Concello de Monforte de Lemos: CPR Padres Escolapios
Concello de Villalba: CEIP Antonio Insua Bermúdez
Concello de Viveiro: CEP Luís Tobío
CIFP As Mercedes
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Porta da Auga

As institucións implicadas neste proxecto

 • Coordinación e desenvolvemento do proxecto:

       A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coordina e organiza as actividades dirixidas tanto ao profesorado como ao alumnado facilitando a disposición dos espazos en colaboración cos centros educativos participantes.

 • Finanzamento:

     49.575,77€ aportados pola Fundación Alcoa.

 • Difusión:

      El Progreso divulgará todas as actuacións e resultados do proxecto.

Actuacións programadas

Dentro das actuacións están programadas diferentes actividades dirixidas ao alumnado e ao profesorado.

- Actividades de sensibilización para o alumnado:

 • Reunións con empresarios
 • Visitas a empresas

- Formación de formadores (YPD):

 • Formación para profesorado na aplicación da metodoloxía YPD (Young Potential Development) que lles permita transmitir ao alumnado capacidades e actitudes emprendedoras.

- Actividades de formación para o alumnado e profesorado:

 • Sesións motivacionais
 • Plan de empresa
 • Patentes e marcas
 • Marketing on line
 • Presentacións de impacto
 • Responsabilidade social empresrial
 • Emprendemento social
 • Emprender con éxito

- Concurso para o fomento da creación de proxectos empresariais:

 • Redacción dunha idea de negocio: 6º de Educación promaria, 1º e 2º de ESO
 • Pequeno proxecto de empresa: 3º e 4º de ESO
 • Proxecto empresarial: Bacharelato e Formación Profesional

- Elaboración de material didáctico: vídeos e publicacións.

Difusión do proxecto

A través de diferentes artigos a publicar en El Progreso
Páxina web: www.edu.xunta.es/fp
No Boletín educativo
Folletos informativos
Vídeos e publicacións

- Presentación da xornada de inaguración

- Enquisa do proxecto para alumnado de bacharelato, formación profesional e secundaria

- Enquisa do proxecto para alumnado de primaria

- Concurso de ideas para a realización de proxectos empresariais

- Folleto informativo

Etiquetas: