Convocatoria do concurso Eduemprende Idea 2023

Publicada a Orde do 9 de novembro de 2023 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2023, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos (código de procedemento ED523A).

Este concurso comprende dúas modalidades:

  • Modalidade A: ciclos de grao superior.
  • Modalidade B: ciclos de grao medio.

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dúas persoas e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 20 de decembro de 2023, inclusive.

Etiquetas: