WebTrasancos

Reserva de Praza e Procedemento de admisión

Entre o días 1 e 15 de febreiro (incluidos) está aberto o procedemnto de reserva de praza para o curso 2018-19 para alumnos que cursen 6º de Primaria no CEIP A Gándara de Narón, ou nos outros centros adascritos: CPR Jorge Juan e CPR Santiago Apostol.

Para facer efectiva a reserva debe entregarse na Secretaría do instituto ou do seu centro o impreso (Anexo I) que pode atoparse picando no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web.

Os alumnos que non cursen estudos nun centro adscrito terán aberto entre os días 1 e 20 de marzo o procedemento de Solicitude de Admisión. Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web.

Alternativamente, ambos trámites poden facerse de xeito telemático na aplicación Admisión de alumnos á que pode accederse dende o portal da Consellería de Educación ou no seguinte enlace