WebTrasancos

Calendario de Exames de Setembro 2017

1º ESO 2º ESO 2º PMAR 3º ESO
4º ESO 1 BAC 2 BAC 1º SERV ADM
1º ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

En caso de coincidencia  en día e hora entre dous exames do mesmo ou distinto curso lee a seguinte advertencia IMPORTANTE

Detectados erros no calendario de 3ª da ESO. Foron subsanados o día 25 de agosto