WebTrasancos

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CONCELLO DE NARÓN 2019/2020

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña do día 14 de xuño publicáronse as BASES e CONVOCATORIA PÚBLICA de axudas para MATERIAL ESCOLAR Curso Académico 2019-2020 do Concello de Narón (A Coruña).

prazo para solicitar estas axudas está aberto dende o luns día 17 de xuño ata o xoves día 11 de xullo (ambos os dous inclusive). O prazo ampliouse ata o día 11 no BOP do luns día 1 de xullo de 2019.

As solicitudes están a disposición dos/das solicitantes na Sede Electrónica  e no Rexistro Xeral do Concello de Narón, dende o propio día 17 de xuño.

IMPORTANTE:

Deberá solicitar a axuda o alumnado interesado, aínda que non sepa en que curso ou centro escolar de Narón quedará definitivamente matriculado (setembro), porque o prazo de solicitude é único e improrrogable.