ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 21-22: Elección de membros da Xunta Electoral.

22/10/2021 14:20
Africa/Addis Ababa

De conformidade co establecido na resolución do 20 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Educación e Formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG do 29/9), realizarase proximamente neste centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do centro.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do CE estará a cargo da Xunta electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

-Directora.

-Profesor/a.

-Pai, nai ou titor legal.

-Un alumno/a.

-Un representante do persoal de administración e servizos.

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo estableca o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste centro o próximo día 25 de outubro, ás 12:10horas.

Menú outubro 2021

04/10/2021 17:40
Africa/Addis Ababa

PRESENTACIÓN INICIO DE CURSO / RECOLLIDA LIBROS TEXTO E VALE DE MATERIAL DO FONDO-XUNTA

17/09/2021 15:12
Africa/Addis Ababa

 

Importante: Os libros de texto do FONDO SOLIDARIO DA XUNTA e os VALES DE MATERIAL serán entregados á persoa solicitante (ou persoa autorizada por escrito), unha vez rematada a reunión cos titores.

Menú setembro 2021

15/09/2021 18:17
Africa/Addis Ababa

 

 

CONVOCATORIA BECAS NEAE

14/09/2021 09:30
Africa/Addis Ababa

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR BECAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO, CONVOCADAS POLO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL.

O PERÍODO HÁBIL PARA SOLICITALAS É ATA O DÍA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.

AS PERSOAS INTERESADAS DEBEN PRESENTAR A SOLICITUDE NA SECRETARÍA DO CENTRO ANTES DESA DATA.

MÁIS INFORMACIÓN NO SEGUINTE ENLACE:  BECAS NEAE

 

LIÑAS DE TRANSPORTE

13/09/2021 21:20
Africa/Addis Ababa

 

LIÑAS DE TRANSPORTE DO IES O MOSTEIRÓN

 

IMPORTANTE: O 15 de Setembro, día de presentación para 1º ESO (ás 12:00h), as 3 liñas de transporte comezarán o seu recorrido ás 11:30h

 

COMEZO DOS SERVIZOS (a partir do 16 de setembro)

S01: 7:50h

S02: 8:00h

S03: 8:00h

INICIO DE CURSO 21-22

10/09/2021 18:16
Africa/Addis Ababa

INICIO CURSO 21-22

Presentación escalonada

 CURSO DATA HORA
 1º ESO
 Mércores 15 de setembro  12:00h
 1º, 2º, 3º e 4º ESO  Xoves 16 de setembro  08:30h
     

-Haberá servizo de comedor e transporte. O recorrido comeza media hora antes do inicio da presentación

-Recordade que este curso escolar, por mor da organización do servizo comedor en dúas quendas, o transporte do alumnado do IES o Mosteirón sairá as 15:20h todos os días, agás o luns que sairá as 17:00h.

-O alumnado traerá unha libreta e un bolígrafo.

Calendario de setembro curso 20-21

01/09/2021 12:20
Africa/Addis Ababa

 

CALENDARIO DE SETEMBRO 20-21 
Data  
06/09
  • Entrega de notas (apartir das 9:00h podedes consultar as cualificacións na aplicación abalar móbil)
  • Devolución dos libros de texto de setembro.
  • Para 1º e 2º de 9:30h a 11:30h
  • Para 3º e 4º de 11:30h a 13:30h
  • Apertura do prazo de matrícula ata o 10 de setembro (é necesario solicitar CITA PREVIA para a entrega da matrícula). FORMULARIO DE MATRÍCULA
  • Solicitude CITA PREVIA para aclaracións e reclamacións.
07/09
  • Atención do profesorado ás aclaracións solicitadas con CITA PREVIA.
  • Presentacións de reclamacións.
08/09
  • Presentación de reclamacións
09/09
  • Resolución de reclamacións presentadas.

 

Nota: A entrega de libros de texto debe facela a/o representante legal.

CITA PREVIA: 881880949

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO 21

Datas e horas das probas de setembro de 2021

 

1º ESO

HORA

Mércores 1

Xoves 2

8:30-10:00

Matemáticas

Bioloxía

10:00-11:30

L. Galega

Plástica

11:30-12:30

Obradorio Musical

 

12:30- 13:30

Xeografía e Historia

Francés

15:00- 16:30

L. Castelá

Inglés

16:30-18:00

 

 

 

2º ESO

HORA

Mércores 1

Xoves 2

8:30-10:00

Matemáticas

 

Física e Química

 

10:00-11:30

L. Galega

Pendentes L. Galega 1º

 

Pendentes Plástica 1º

 

11:30-12:30

 

Música

Pendentes Bioloxía 1º

12:30- 13:30

Xeografía e Historia

Pendentes X-Hist 1º

Francés

Pendentes Francés 1º

15:00- 16:30

L. Castelá

Pendentes L. Castelá 1º

 

Inglés

Pendentes Inglés 1º

 

16:30-18:00

Tecnoloxía

 

18:00-19:30

Pendentes Matemáticas

 

 

 

 

3º ESO

HORA

Mércores 1

Xoves 2

8:30-10:00

Matemáticas

 

Física e Química

Pendentes Física e Química

 

10:00-11:30

 

Lingua Galega

 

Plástica

11:30-12:30

Música

 

Bioloxía

 

12:30-13:30

Xeografía e Historia

Pendentes X- Historia

Francés

 

15:00-16:30

L. Castelá

 

Inglés

 

16:30-18:00

Tecnoloxía

 

Cultura clásica

 

18:00-19:30

Pendentes Matemáticas

 

 

 

4º ESO

HORA

Mércores 1

Xoves 2

8:30-10:00

Matemáticas

 

Física e química

10:00-11:30

Lingua Galega

 

 

11:30-12:30

Economía

Pendente bioloxía

12:30-13:30

Xeografía e Historia

Pendentes X- Historia

 

 

15:00-16:30

L. Castelá

Inglés

 

16:30-18:00

Tecnoloxía

 

Pendentes Cult. clásica

 

18:00-19:30

Pendentes Matemáticas

 

 

 

 

libros de texto curso 21-22

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021/2022

Nos ficheiros relacionados a continuación podedes consultar os libros de texto que empregará cada materia no vindeiro curso.

Distribuir contido