Criterios e procedemento de distribución de máscaras

Criterios e procedemento de distribución de máscaras:

LIGAZÓN (PREMER AQUÍ)

Alumnado beneficiario

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que, de acordo coa Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2021/22:

Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para mercar material escolar no curso 2021/22

 

Non fose beneficiaro da axuda para adquirir material escolar, pero:
  1. Pertenza a familias cunha renda per cápital igual ou inferior a 6.000 €
  2. Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar

Prazo solicitudes:

10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG.

(15/11 - 26/11)

Presentación de solicitudes

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes e documentación complementaria deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Este formulario de solicitude (Anexo I) tamén estará dispoñible no centro docente.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 26 de novembro.

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer