Impresos

MATRÍCULA CURSO 2023-2024

          PRAZO DE MATRÍCULA SEGUNDO CALENDARIO 

DESCARGAR IMPRESOS ESO-BACHARELATO1º ESO        2º ESO       3º ESO        4º ESO    4ºPDC      1º BACH        2º BACH

 NON SERÁ NECESARIO O BOLETÍN DE CUALIFICACIÓNS PARA REALIZAR OS TRÁMITES DE MATRÍCULA.

O alumnado dende 3º da ESO e no resto de ensinanzas ata a idade de 27, ambos incluídos, deben realizar o ingreso de 1,12€

correspondentes ao seguro escolar. O ingreso farase na conta ES51 2080 5478 8830 4010 2812 e achegarase o xustificante xunto

coa matrícula ou, no caso de ciclos, durante a primeira semana de clase.

Impreso de Reserva e Admisión ESO - BACHARELATO

APLICACIÓN PARA REALIZAR  A SOLICITUDE ON LINE E MANUAL DE INSTRUCIÓNS

ALUMNADO CENTRO ADSCRITO

ALUMNADO DOUTROS CENTROS OU QUE SE INCORPORE AO SISTEMA EDUCATIVO

 

Impresos de solicitude de praza ciclos

MATRICULA PARA 1º CURSO:   WEB ADMISION CICLOS PARA REALIZAR A SOLICITUDE DE PRAZA

                                                          INSTRUCCIÓNS PARA FACER A SOLCICITUDE WEB

 

MATÍCULA PARA 2º CURSO:

   CICLO MEDIO E SUPERIOR ORDINARIO.

       ANEXO I (Empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario)

 

  CICLO MEDIO E SUPERIOR ADULTOS DISTANCIA

       ANEXO II (Empregar só para a matrícula en módulos con prazas liberadas)

 

CICLO MEDIO E SUPERIOR SÓ FCT-PROXECTO

      IMPRESO

 

Distribuir contido