MATRÍCULA CURSO 2023-2024

          PRAZO DE MATRÍCULA SEGUNDO CALENDARIO 

DESCARGAR IMPRESOS ESO-BACHARELATO1º ESO        2º ESO       3º ESO        4º ESO    4ºPDC      1º BACH        2º BACH

 NON SERÁ NECESARIO O BOLETÍN DE CUALIFICACIÓNS PARA REALIZAR OS TRÁMITES DE MATRÍCULA.

O alumnado dende 3º da ESO e no resto de ensinanzas ata a idade de 27, ambos incluídos, deben realizar o ingreso de 1,12€

correspondentes ao seguro escolar. O ingreso farase na conta ES51 2080 5478 8830 4010 2812 e achegarase o xustificante xunto

coa matrícula ou, no caso de ciclos, durante a primeira semana de clase.