Oferta Educativa

OFERTA EDUCATIVA

ESO - BACHARELATO

  • consta de catro cursos. Grupo diversificación Curricular en 3º ESO.

Bacharelato pode elixirse entre duas opcións:

  • Ciencia e  Tecnoloxía 
  • Humanidades e Ciencias Sociais.

Formación Profesional

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo-, FP DUAL na que realará practicas na empresa durante 6 meses cada un dos dous anos, ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas,  tanto en modalidade presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

 

 

ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO IES LUÍS SEOANE  

 

dispoñibles no Portal FP os buscadores de ciclos formativos e cursos de especialización e de centros educativos con oferta FP

 

 

 

RÉXIMEN ORDINARIO ENSINO A DISTANCIA
FAMILIA COMERCIO E MÁRKETING
 
 
 
FAMILIA DE ADMINISTRACION Y XESTIÓN
  •  CICLO MEDIO COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENT.
                               - Información Ministerio
                               - Información Consellería
                               - Convocatoria 2022

 

PROCESO ADMISIÓN

PORTAL FP     https://www.edu.xunta.es/fp/           hashtag  #FPGalicia     

                                                                            

 

 

                       

Oferta para Galicia:

Réxime ordinario na modalidade presencial

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular)

 

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular)

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos

 

FORMACIÓN FP DUAL

O IES Luís Seoane ofrece o Ciclo de FP Dual de Comercialización de Produtos Alimentarios.

É un Ciclo Medio da Familia de Comercio e Marketing.

O ciclo dúal se desenvolve en colaboración co IES Carlos Oroza.

O alumnado cursa os módulos teórico/prácticos no IES Luís Seoane e no Carlos Oroza de setembro a febreiro, de marzo a agosto realiza as prácticas remunedadas na empresa.

As empresas colaboradoras que acollen ao alumnado son as principais cadeas de supermercado de Galicia.

O obxectivo é acadar unha formación moi completa para ocupar un posto de traballo de responsabilidade no ámbito do supermercado, encargado/a dunha unidade de negocio.

Se queres mais información para admisión podes ver  AQUÍ ou escribir a ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

 

NOVO CICLO TRANPORTE E LOXÍSTICA

A FORMACIÓN SERÍA A DISTANCIA CON TITORÍAS PRESENCIAIS OPTATIVAS

O ALUMNADO ESCOLLE O NÚMERO DE MÓDULOS A REALIZAR.

ÓPTIMO PARA ALUMNADO QUE FIXERA O CICLO DE COMERCIO INTERNACIONAL, XA QUE COA REALIZACIÓN

DESTES MÓDULOS TERÍA A TITULACIÓN DE TRANSPORTE E LOXÍSTICA.

CICLO COMPLETO DISPONIBLE

O PERÍODO DE MATRÍCULA E DENDE O 23 DE XUÑO AO 5 DE XULLO.

INFORMACIÓN

 

REALIZAR SOLICITUDE DE PRAZA NA APLICACIÓN :  

 

 

PORTAL FP     https://www.edu.xunta.es/fp/           hashtag  #FPGalicia     

                                                                            

Distribuir contido