Horarios por Grupos

Horarios de Educación Secundaria Obrigaroria (ESO)

1º ESO A - 1º ESO B

2º ESO A - 2º ESO B

3º ESO A - 3º ESO B - 3º ESO Diversificación

4º ESO A - 4º ESO B - 4º ESO Diversificación

Horarios de Bacharelato

1º Bacharelato A - Ciencias e Tecnoloxía

1º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais

2º Bacharelato A - Ciencias e Tecnoloxía

2º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais

Horarios de Ciclos Formativos

1º CS Administración e Finanzas

2º CS Administración e Finanzas

1º CM Coidados auxiliares de enfermería

2º CM Coidados auxiliares de enfermería

1º CM Electromecánica de vehículos automóbiles

2º CM Electromecánica de vehículos automóbiles

1º CM Instalacións eléctricas e automáticas

2º CM Instalacións eléctricas e automáticas

1º FPI Mantemento de vehículos

1º CM Peiteado e cosmética capilar

2º CM Peiteado e cosmética capilar

1º CM Xestión administrativa

2º CM Xestión administrativa

Horarios de Ensinanzas de Adultos

1º ESA - Priemiro Cuadrimestre

3º ESA - Priemiro Cuadrimestre

Nivel I/II - Pregraduado

ZM Atención a persoas en situación de dependencia