Oferta educativa

ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
BACHARELATO
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
CIENTÍFICO TECNOLÓXICO
CICLOS FORMATIVOS
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
CM INSTALACIÓN ELECTROTÉCNICAS
CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CM PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR
ENSINANZA DE ADULTOS
ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SECCIÓN DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS
INGLÉS
FRANCÉS