Instalacións

Biblioteca

 

Aula de Informática

 

Pavillón

 

     

 Laboratorio de Bioloxía

 

 Laboratorio de Física

 

 Laboratorio de Química

 

     

 Aula de Debuxo

 

 Aula de informática de Xestión Administrativa

 

 Taller de automoción

 

     

 Taller de Coidados Auxiliares de Enfermería

 

 Taller de electricidade

 

 Taller de Perrucaria