Skip to Content

Secretaría

NORMATIVA DE REGULACIÓN DE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

O pasado luns 16 de maio publicouse no D.O.G, a normativa de regulación e convocatoria do fondo solidario de libros de texto, axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Lembramos que o prazo de presentación é dende o día seguinte da publicación da convocatoria no D.O.G. ata o 23 de xuño, incluído.

A solicitude é única por alumno.

Achegamos os arquivos para descargar, tanto da normativa como da solicitude.

INSTRUCCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA AS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2015/2016

Pinchando no seguinte arquivo visualízase a información e a posibilidade de descargar o formulario para a petición das axudas para material escolar para o curso 2015/2016.

HORARIO COMENZO DO CURSO 2015/2016

Pinchando no seguinte arquivo visualízase o horario estabrecido para o día 15 de setembro.

LISTADO DE LIBROS POR CURSO 2015/2016

Advertido un erro no listado de libros, editamos de novo o listado correxido.

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2015

 

EXAMES DE SETEMBRO DO 2015

SESIÓN

HORA

Martes, 1 de setembro

Mércores, 2 de setembro

1º ESO e 2ºESO

3ºESO e 4ºESO

1ºESO e 2ºESO

3ºESO e 4ºESO

9:00- 10:00

PENDENTES DE MATEMÁTICAS

ÁMBITO CIENTÍFICO (MATE PDC)

Aula 2º A

TECNOLOXÍA*

TECNOLOXÍAS*

Aula Tecnoloxía

10:00-11:30

MATEMÁTICAS

Aula 2ª A

LINGUA GALEGA

Aula 1º B

EDUCACIÓN PLÁSTICA*

Aulas 2º A e 1º B

11:30-13:00

LINGUA GALEGA

Aula 1º B

MATEMÁTICAS

Aula 2ª A

FISICA E QUÍMICA

ÁMBITO CIENTÍFICO BIO-XEO (PDC)

Aula 1º B

EDUCACIÓN FÍSICA*

Aula 2º A

13:00-14:30

LINGUA. CASTELÁ

CIDADANÍA

Aula 1º B

LINGUA. CASTELÁ

Aula 2º A

INGLÉS*

Aulas 2º A e 1º B

 

1º ESO e 2ºESO

3ºESO e 4ºESO

1ºESO e 2ºESO

3ºESO e 4ºESO

16:00-17:00

PENDENTES DE LINGUA GALEGA

Aula 2º A

MÚSICA

Aula Música

CIENCIAS SOCIAIS

Aula 2º A

17:00-18:00

PENDENTES DE LINGUA CASTELÁ

Aula 2º A

CIENCIAS SOCIAIS*

Aula 2º A

MÚSICA

Aula Música

18:00-19:30

CIENCIAS NATURAIS*

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA*

Aulas 2º A e 1º B

FRANCÉS*

Aula 2º A

 

As materias con * realizan na mesma hora o exame de recuperación das pendentes doutros cursos.

Nota: o alumnado deberá entregar os libros de texto con cargo ao cheque no momento da realización do exame ou o día da entrega de notas.

Pódese descargar este horario premendo aquí: Horario exames setembro 2015.pdf.

 

INSTRUCCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, AXUDAS DOS LIBROS E BANCO DE LIBROS CURSO 2015/2016

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O IES FIN DO CAMIÑO

A entregar na Secretaría do centro, do 25 de xuño ao 10 de xullo inclusive, en prazo ordinario, e en prazo extraordiniario do 1 ao 10 de setembro ambos inclusive.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO A PARTIR DO 25 DE XUÑO:

 

DE 10:00 A 13:00 HORAS

 

Alumnos novos a matricular

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR NO MOMENTO DA MATRÍCULA

 

 • Impreso de matrícula cumprimentado. (Entregarase na secretaría do centro)
 • 2 fotografías tamaño carnet
 • Fotocopia do DNI do alumno/a (obrigatorio para os maiores de 14 anos)
 • Fotocopia dos DNI dos pais ou titores
 • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do alumno
 • Fotocopia do libro de familia onde consten os pais e o alumno/a
 • Certificado de promoción de primaria ou certificación académica do curso que rematou o curso pasado cuberto polo centro de procedencia
 • 1,12 € de seguro escolar (só para 3º ou 4º ESO)

 

NOTA: No momento de matricularse deberase notificar se o alumno/a padece algún tipo de enfermidade que poida afectar á súa actividade escolar

 

Alumnos que xa están matriculados e continúan no centro

 • Impreso de matrícula cumprimentado. (Entregarase na secretaría do centro)
 • 1 fotografía tamaño carnet
 • Fotocopia do DNI do alumno/a (obrigatorio para os maiores de 14 anos)
 • 1,12 € de seguro escolar (só para 3º ou 4º ESO)

 

 

ALUMNADO QUE VAIA  A CURSAR 1º E 3º DA ESO: AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS

Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria e  1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/2016 (D.O.G nº 101 do 1 de xuño de 2015)

 

Poderán solicitar as axudas para a compra de libros de texto  dende o 25 de xuño ata o 27 de xullo. Os impresos estarán dispoñibles na secretaría do centro, onde tamén se informará da documentación a aportar e dos requisitos para optar á axuda:

 • Ter devolto os libros de texto/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15. Non obstante, o alumnado que teña algunha materia pendente poderá quedarse co libro correspondente ata que se examine e, como máximo ata o 4 de setembro.

 

 • Renda per cápita familiar (total ingresos da familia divido entre o número de membros) igual ou inferior a 9.000 euros

 

 • Cálculo da renda per cápita, Renda ano 2013, sumar os recadros 366 (Base impoñible xeral) e 374 (Base impoñible de aforro) e dividido entre o nº de membros da familia

 

Para aquelas persoas que queran descargar a solicitude, seguindo o seguinte enlace:

(Prodemento ED330B)

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO QUE VAIA  A CURSAR 2º E 4º DA ESO: FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

Orde do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/2016. (D.O.G nº 101 do 1 de xuño de 2015)

O alumnado deberá devolver os libros de texto adquiridos con cargo ás axudas do curso 2014/2015 una vez feitos os exames, e como máximo, o 19 de xuño de 2015.

Non obstante, o alumnado de educación secundaria que teña algunha materia pendente, poderá quedar co libro correspondente ata que se examine, e como máximo, ata o día 4 de setembro.

Os libros a devolver son todos os adquiridos con cargo o vale do curso 2014/2015 e deben estar en bo estado de conservación, de maneira que poidan ser reutilizados.

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 2 de xuño ao 30 de xuño. Os impresos estarán dispoñibles na secretaría do centro, onde tamén se informará da documentación a aportar e dos requisitos para optar ó fondo:

 • Ter devolto os libros de texto/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15. Non obstante, o alumnado que teña algunha materia pendente poderá quedarse co libro correspondente ata que se examine e, como máximo ata o 4 de setembro.

 

 • Renda per cápita familiar (total ingresos da familia divido entre o número de membros) igual ou inferior a 9.000 euros

 

 • Cálculo da renda per cápita, Renda ano 2013, sumar os recadros 366 (Base impoñible xeral) e 374 (Base impoñible de aforro) e dividido entre o nº de membros da familia)

 

Para aquelas persoas que queran descargar a solicitude, seguindo o seguinte enlace:

(Prodemento ED330D)

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330D&procedemento=ED330D

 

RELACIÓN DE PRAZOS AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS E FONDO SOLIDARIO LIBROS

 

2 de xuño: inicia o prazo de presentación de solicitudes do fondo solidario de libros de texto para 2º e 4º da ESO

19 de xuño: data límite para devolver os libros de texto de todos os cursos, agás os libros de materias suspensas

25 de xuño: inicia o prazo de presentación de solicitudes (período ordinario) de axudas para adquirir os libros de texto para 1º e 3º da ESO

30 de xuño: remata o prazo de presentación de solicitudes do fondo solidario de libros de texto

7 de xullo: publicación das listas provisionais das solicitudes admitidas para o fondo solidario e solicitudes excluídas

8 e 9 de xullo: prazo de reclamación

27 de xullo: remata o prazo de presentación de solicitudes (período ordinario) para as axudas para adquirir os libros de texto

2 de setembro: inicia o prazo de presentación de solicitudes (período extraordinario) de axudas para adquirir os libros de texto para 1º e 3º da ESO

4 de setembro: data límite para devolver os libros de texto das materias suspensas

15 de setembro: publicación das listas definitivas das solicitudes admitidas para o fondo solidario e solicitudes excluídas

16 – 17 de setembro: entrega dos libros da ESO

2 de outubro: remata o prazo de presentación de solicitudes (período extraordinario) para as axudas para adquirir os libros de texto

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut