Profesores e cursos

 

O Departamento de Tecnoloxía está

constituído polos seguintes profesores:

-Sonia B. Couto.

Andrés García-Garabal Mosquera

 

 

A materias que imparte o Departamento

de Tecnoloxía son as seguintes:

 

-Tecnoloxías de 2º da ESO.

-Tecnoloxías de 3º da ESO.

-Tecnoloxía de 4º da ESO.

-Informática de 4º da ESO.

-Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato.

-Tecnoloxía Industrial II de 2º de Bacharelato.

 

 

A Programación Didáctica
do Departamento de Tecnoloxía está depositada en Xefatura de Estudios e
na aula do Departamento de Tecnoloxía para que poida ser consultada por
calquera membro da comunidade escolar.