Entrar

Ciclos de F.P. de Grado Medio

Secretaría

REQUISITOS DE ACCESO
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Poderá acceder ó primeiro curso de bacharelato, en calquera das súas modalidades, o alumnado que cumpra algún dos seguintes requisitos: