Entrar

Electrónica

Os Ciclos Formativos fan referencia aos estudios de Formación Profesional que se divide en dous grados, os de Grado Medio e os de Grado Superior. Ter un Título Oficial de FP, tanto o Título Técnico para os de Grado Medio como o de Título de Técnico Superior para os de Grado Superior, fai que se abran máis portas no mundo laboral. Consigue o teu Título Oficial!


  C.M.

Técnico en Instalacións de

Telecomunicacións      

 

C.S.

Técnico en Sistemas de

Telecomomunicacion e Informaticos