Proxectos

Segundo da ESO . Linterna LED

O alumnado do segundo curso da ESO deseña e constrúe unha linterna cun led blanco, un pulsador e dúas pilas de 1.5 voltios. O traballo do vídeo é de Juan e Tomás:

Segundo da ESO. Xogo de emparellar.

Este traballo realízano os alumnos e alumnas de segundo curso despois de estudar os principios físicos fundamentáis que explican o funcionamento dos circuitos eléctricos. Cando cunha pinza de cocodrilo tocas no nome dun río, e coa outra tocas no lugar correspondente do mapa. pechas un sinxelo circuito eléctrico e acéndese o diodo led de color verde.Neste vídeo podemos ver o funcionamento do xogo construído por Marta e Sara 

Segundo da ESO. Timbre eléctrico.

Os alumnos e alumnas  de segundo curso constrúen este sinxelo timbre. Cando pulsamos o pulsador, pechamos o circuito que activa un electroimán. Este electroimán atrae á folla de serra que se move golpeando ó tornillo e producindo un sonido. Ao moverse a folla de serra, o circuito ábrese e deixa de circular a corrente. Así o electroimán perde a súa capacidade de atracción e a folla volta ó seu stio pechándose o circuito de novo. Este proceso repítese moitas veces nun segundo.

Cando o timbre funciona, podemos observar o arco eléctrico que se produce polo paso da corrente polo aire cando se separa a folla de serra do tornillo pequeno. Neste vídeo podemos ver o funcionamento do timbre eléctrico construído por Rubén y Rodrigo.

Segundo da ESO. Potenciómetro.

Un potenciómetro ven sendo unha resistencia de valor variable. A medida que desplazamos a pinza polo fío de aceiro, engadimos máis material resistente ao circuito, facendo así que circule menos intensidade de corrente e a bombilla brile menos. Lembra que canto máis longo é o cable, máis resistencia ten. Neste vídeo podemos ver o funcionamento do potenciómetro construído por Santi e Carlos. 

Terceiro da ESO. Sensor de luz.

Os alumnos e alumnas de terceiro realizan numerosas prácticas de electricidade e electrónica entre as que se encontra este sensor electrónico de luz. Cando se fai de noite, a carencia de luz é detectada polo fototransistor que se abre e activa o transistor bipolar BC548 e, deste xeito, o led acéndese.Neste vídeo podedes ver o funcionamento do sensor de luz construido por Santi e Miguel. 

Terceiro da ESO. Automatismo.

Os alumnos e alumnas de terceiro deseñan e constrúen un faro con funcionamento automatizado. Conséguese o encendido e apagado automático da lámpada do faro grazas a un programador mecánico de bote que ao xirar pecha e abre o circuito da devandita lámpada.Neste vídeo podedes ver o funcionamento automático do faro construído por Ramón e Jose. 

Terceiro da ESO. Motor eléctrico.

O motor consta dun electroimán (bobina) que xira dentro do campo magnético creado por dous imáns naturais. A bobina busca colocarse nese campo magnético cos seus polos enfrentados cos opostos dos imans naturais. Esto nunca chega a suceder porque cambiamos continuamente o sentido da corrente no colector do motor. Neste vídeo podedes ver o funcionamento do motor eléctrico construido por Santi e Miguel. 

Cuarto da ESO. CAD.

O alumnado de 4º de ESO emprega un sistema CAD sinxelo (Funcad) para facer uns debuxos no ordenador. Posteriormente, un sistema CAM didáctico (Funcam) corta a figura en porexpan mediante un fío quente.

Cuarto da ESO. Programación dos semáforos dun cruzamento de rúas.

O alumnado de cuarto programa en Basic unha tarxeta de control na que podemos conectar todo tipo de dispositivos. Neste caso conectamos unha placa con catro semáforos correspondentes a un cruzamento de rúas.

Cuarto da ESO. Programación dos semáforos dunha travesía.

O alumnado de cuarto programa en Basic unha tarxeta de control na que podemos conectar todo tipo de dispositivos. Neste caso conectamos unha placa con catro semáforos correspondentes a unha travesía.

Cuarto da ESO. Pneumática.

O alumnado deseña circuítos pneumáticos que logo implementan no obradoiro:

Cuarto da ESO. Electrónica.

O alumnado ten que montar distintos circuítos electrónicos:

Cuarto da ESO. Robótica.

O alumnado ten que deseñar e probar distintos programas cos robots:

PROXECTO EDIXGAL

Na derradeira semana de xaneiro, o IES de Barro fixo entrega aos 42 alumnos que cursan este ano 1º e 2º da ESO, os netbooks do Proxecto Abalar-Edixgal.

A ilusión do alumnado, profesorado e familias que forman parte deste proxecto é un dos piares para que a educación dixital sexa unha realidade no municipio de Barro.


A plataforma virtual Edixgal ten integrados os contidos dixitais de dúas editoriais, máis unha terceira que vai incorporar proximamente. O máis interesante para os docentes do centro é a posibilidade de adaptar estes materiais ao seu alumnado, ofrecéndolles a oportunidade de acceder aos recursos dende as súas casas, sen necesidade de estar conectados a internet. O que máis o motiva ao alumnado é que o seu portátil pode ser utilizado como tableta, e tamén lle resultan atractivos o seu deseño, de imaxe innovadora, e a rapidez con que se abren e pechan as aplicacións. Este alumnado xa ten experiencia cos ordenadores abalar, polo que a novidade de poder levalos agora á casa supón para eles un gran aliciente, ao tempo que engade unha valía importante na súa mochila dixital.

Distribuir contido