Comercio

Departamento de Comercio e Marketing

 

PROFESORADO DO DEPARTAMENTO 

Marta Senín Santiago, imparte os módulos Xestión administrativa e Formación e Orientación Laboral de 1º curso. Titora de 1º curso.

Bibiana Sánchez Martínez, imparte os módulos de Negociación Internacional, Transporte Internacional de Mercadurias e Xestión Económica e Financeira de 1º curso. Xefa de Departamento.

 

Visita a páxina web do noso CICLO SUPERIOR DE COMERCIO INTERNACIONAL.

 

 

CICLO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL

 

 Presentación do título

O sector do comercio internacional contribúe notablemente ao crecemento do PIB do país, e existe unha relación directa entre comercio e desenvolvemento. Durante os últimos anos produciuse un significativo incremento de empresas que iniciaron un proceso de internacionalización, que se xeneralizou a prácticamente todos os sectores productivos, o que provocou uha maior demanda de persoal cunha adecuada formación en comercion internacional.

 

Subsectores profesionais

 1. Industria, comercio e agricultura, no departamento de comercio internacional.
 2. Entidades financeiras e de seguros, no departamento de exterior.
 3. Empresas intermediarias no comercio internacional, como acenxias transitarias, axencias comerciais, empresas consignatarias, axencias de alfándegas, empresas de asesoramento comercial e xurídico, etc.
 4. Empresas importadoras, exportadoras e distribuidoras-comercializadoras.
 5. Empresas de loxística e transporte.
 6. Asociacións, institucións, organismos e organizacións non gobernamentais.

 

Listado de módulos 

Curso Módulo Duración (horas) Sesións semanais
Inglés 160  6
Transporte internacional de mercadorías 187  7
Xestión económica e financeira da empresa 187  7
Xestión administrativa do comercio internacional 187  7
Negociación internacional 132 5
Formación e orientación laboral 107  4
    960   36
Loxística de almacenamento 123  7
Sistema de información de mercados 87 5
2º  Márketing internacional 123  7
2º  Financiamento internacional 105  6
2º  Medios de pagamento internacionais 87  5
Comercio dixital internacional 105  6
     630  36
Proxecto de comercio internacional 26  
Formación en centros de traballo 384  

 

 

Saídas profesionais

 • Técnico/a en comercio exterior.
 • Técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros.
 • Técnico/a en administración de comercio internacional.
 • Asistente ou adxunto/a de comercio internacional.
 • Axente de comercio internacional.
 • Técnico/a de márketing internacional.
 • Técnico/a de márketing dixital internacional.
 • Técnico/a de venda internacional.
 • Asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais.
 • Transitorio/a.
 • Consignatario de buques.
 • Operador/a loxístico/a.
 • Xefe/a de almacén.
 • Técnico/a de loxística do transporte.
 • Coordinador/a loxístico/a.
 • Técnico/a en loxística inversa.

 

Documentación

 

 

PROBAS LIBRES 2022/2023 PARA A OBTENCIÓN DOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (LOE)

O IES Alfredo Brañas comunica o calendario de probas libres para obtención de títulos de FP (LOE).

 

 • XORNADA DE ACOLLEMENTO (de asistencia obrigatoria para as persoas matriculadas): 05 de xuño de 2022, ás 12:00 horas. Lugar: Departamento de Comercio.
 • CALENDARIO DE EXAMES: 
 • Ciclo Superior de Comercio Internacional
  • 1ª parte da proba: Día 14 de xuño de 2023.
   • 9:30 horas: Xestión Administrativa Comercio Internacional
   • 12:00 horas: Negociación Internacional
  • 2ª parte da proba: Día 19 de xuño de 2023.
   • 10:10 horas: Negociación Internacional
  • 2ª parte da proba: Día 20 de xuño de 2023.
   • 10:10 horas: Xestión Administrativa Comercio Internacional

 PROGRAMACIÓNS 2022/2023 PROBAS LIBRES

1º CSCI:

Xestión Administrativa Comercio Internacional

Negociación Internacional

 

 

PROGRAMACIÓNS RÉXIME XERAL ORDINARIO 2022/2023

1º CSCI:

XESTION ADMINISTRATIVA COMERCIO INTERNACIONAL

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

INGLÉS

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA

 

 


 CURSO 2021/22


 

CONSTRUÍMOS O PHOTOCALL PARA A GRADUACIÓN

 

 COLABORAMOS CO PROGRAMA MOBILIDADE SOSTIBLE E SEGURA

 PRÁCTICAS DE ESCAPARATISMO

PROGRAMA ACTÚA

 FINANZAS PARA MORTAIS

PROGRAMA EDUTECEMPRENDE 


 CURSO 2020/21


 

CURSO DE ESCAPARATISMO

 

FEIRA DA PRIMAVERA 2021: MESA REDONDA "COMERCIO EN TEMPOS DE COVID"

CONSTRUCIÓN DO PHOTOCALL PARA A GRADUACIÓN

 

COLABORAMOS CO PROGRAMA MOBILIDADE SOSTIBLE E SEGURA

Distribuir contido