Comercio

Ciclo medio en Actividades Comerciais

 


 

Departamento de Comercio e Marketing

 


 

 

PROFESORADO DO DEPARTAMENTO

 

Marta Míguez Míguez, imparte os módulos Xestión dun Pequeno Comercio e Venda Técnica de 2º curso. Coordinadora FCT. Titora de 2º curso.

Juan Manuel Yáñez Barge, imparte os módulos de Técnicas de Almacén, Servizos de Atención Comercial e Comercio Electrónico de 2º curso. Xefe de Departamento.

 

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDENTES

Formación e orientación laboral

 • Primeiro parcial: 15/12/2021 de 10:10 a 11:50h.
 • Exame final: 09/03/2022 de 10:10 a 11:50h.

Aplicacións informáticas para o comercio

 • Primeiro parcial: 20/01/2022 de 11:30 a 13:10h.
 • Segundo parcial: 03/03/2022 de 11:30 a 13:10h.
 • Exame final: 10/03/2022 de 11:30 a 13:10h.

 

CICLO MEDIO EN  ACTIVIDADES COMERCIAIS

 

Que se aprende a facer?

Executar os plans de actuación establecidos para a comercialización de produtos e/ou servizos nas mellores condicións de calidade, tempo, lugar e prezo, e administrar e xestionar un pequeno establecemento comercial.

Onde se realiza o traballo?

Almacenamento, distribución, vendas, atención ao público e clientes, e animación do establecemento comercial.

 En que postos de traballo?

 • Vendedor/ora
 • Vendedor/ora técnico/a
 • Representante comercial
 • Orientador/ora comercial
 • Promotor/ora
 • Televendedor/ora
 • Vendedor/ora a distancia
 • Teleoperador/ora (en "call centers")
 • Axente de información e atención á clientela
 • Caixeiro/a ou repoñedor/ora
 • Operador/ora de "contact centers"; administrador/ora de contidos en liña
 • Comerciante de tenda
 • Xerente de pequeno comercio
 • Técnico/a en xestión de existencias e almacén
 • Xefe/a de almacén
 • Responsable de recepción de mercadorías
 • Responsable de expedición de mercadorías
 • Técnico/a en loxística de almacéns
 • Técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

Cales son os módulos deste ciclo?

 

Horas    Módulos

1º Curso
160 Inglés
160 Marketing na actividade comercial
80 Xestión de compras
160 Dinamización do punto de venda
160 Procesos de venda
133 Aplicacións informáticas para o comercio
107 Formación e orientación laboral
2º Curso
174 Xestión dun pequeno comercio
123 Técnicas de almacén
123 Venda técnica
87 Servizos de atención comercial
123 Comercio electrónico
410 FCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que título se obtén?

Técnico Actividades comerciais.

A que outros estudos se pode acceder?

 • Acceso directo aos ciclos de grao superior.
 • Acceso directo ao bacharelato.
 • A calquera outro ciclo formativo de grao medio.

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Está previsto realizar saídas educativas para visitar institucións relacinadas cos contidos xerais do Ciclo formativo, na idea de ver in situ situacións reais nas que se desenvolven as diversas produtivas, e servan de reforzo e estímulo ás simulacións didácticas habituais de aula.

A relación de actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o departamento son froito do acordo co equipo docente.

 • Visitas a empresas e organismos.
 • Recollida de información en empresas e organismos públicos.
 • Realización de xestións en organismos públicos.
 • Asistencia a xornadas do concello. Visitas a feiras e exposicións de materiais e actividades relacionadas.
 • Contratación de expertos na área do Comercio e Marketing de empresas privadas, para que nun par de sesións realicen actividades prácticas na clase cos estudantes.

 

CARTEL CICLO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIAIS

DIPTICO CICLO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIAIS

 

PROGRAMACIONS 2021/2022

2º CMAC:

XESTIÓN DUN PEQUENO COMERCIO

TÉCNICAS DE ALMACÉN

VENDA TÉCNICA

SERVIZOS DE ATENCIÓN COMERCIAL

COMERCIO ELECTRÓNICO

 


 CURSO 2021/22


 

CONSTRUÍMOS O PHOTOCALL PARA A GRADUACIÓN

 

 


 CURSO 2020/21


 

CURSO DE ESCAPARATISMO

 

FEIRA DA PRIMAVERA 2021: MESA REDONDA "COMERCIO EN TEMPOS DE COVID"

CONSTRUCIÓN DO PHOTOCALL PARA A GRADUACIÓN

 

COLABORAMOS CO PROGRAMA MOBILIDADE SOSTIBLE E SEGURA

Distribuir contido