Comercio

Ciclo medio de Actividades Comerciais

Departamento Comercio e Márketing 

 

PROFESORADO DEPARTAMENTO 

 

José Fernández Gómez, imparte os módulos de Marketing na Actividade Comercial de 1º curso e Servizos de Atención Comercial e Comercio Electrónico de 2º. Coordinador FCT.

Carmen María García Miranda, imparte os módulos de Dinamización do Punto de Venda de 1º curso e Técnicas de Almacén e Venda Técnica de 2º curso.

Roberto Longarela Rodríguez, imparte os módulos de Procesos de Venda e FOL de 1º curso e Xestión dun Pequeno Comercio de 2º curso. Xefe de departamento

 

CICLO MEDIO DE  ACTIVIDADES COMERCIAIS

 

¿Qué se aprende a facer?

Executar os plans de actuación establecidos para a comercialización de produtos e/ou servizos nas mellores condicións de calidade, tempo, lugar e prezo, e administrar e xestionar un pequeno establecemento comercial.

 ¿Onde se realiza o traballo?

Almacenamento, distribución, vendas, atención ao público e clientes, e animación do establecemento comercial.

 ¿En qué postos de traballo?

 • Vendedor/ora
 • Vendedor/ora técnico/a
 • Representante comercial
 • Orientador/ora comercial
 • Promotor/ora
 • Televendedor/ora
 • Vendedor/ora a distancia
 • Teleoperador/ora (en "call centers")
 • Axente de información e atención á clientela
 • Caixeiro/a ou repoñedor/ora
 • Operador/ora de "contact centers"; administrador/ora de contidos en liña
 • Comerciante de tenda
 • Xerente de pequeno comercio
 • Técnico/a en xestión de existencias e almacén
 • Xefe/a de almacén
 • Responsable de recepción de mercadorías
 • Responsable de expedición de mercadorías
 • Técnico/a en loxística de almacéns
 • Técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

Cales son os módulos deste ciclo?

Horas    Módulos

1º Curso
160 Inglés
160 Marketing na actividade comercial
80 Xestión de compras
160 Dinamización do punto de venda
160 Procesos de venda
133 Aplicacións informáticas para o comercio
107 Formación e orientación laboral
2º Curso
174 Xestión dun pequeno comercio
123 Técnicas de almacén
123 Venda técnica
87 Servizos de atención comercial
123 Comercio electrónico
410 FCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que título se obtén

Técnico Actividades comerciais.

A que outros estudos se pode acceder?

 • Acceso directo ao bacharelato
 • A calquera outro ciclo formativo de grao medio 
 • Mediante proba, aos ciclos de grao superior.

 PROGRAMACIÓNS 2018-2019

1º Curso

Formación e orienación laboral

Procesos de venda

Marketing na actividade comercial

Dinamización do punto de venda

Xestión de compras

 

2º Curso

Venda técnica

Servizos de atención comercial

Técnicas de almacén

Comercio electrónico

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Visita ao campionato galego de formación profesional Galicia Skills. Novembro 2018

  Visita a Galicia Skills Silleda

 Finanzas para Mortais. Febreiro 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido