DEPARTAMENTOS

                  

 

                                    

Ciencias Naturais

 

 Economía

 

 Debuxo

 

 Educación física

   

     
 

 Física e Química

 

 Filosofía

 

 Francés

 

 Grego

     

     

 

 Inglés

 

 Latín

 

 Lingua Castelá e Lit.

 

Lingua Galega e Lit.

 
 
   
 
   
 
   
 

 Matemáticas

 

Música

 

Relixión 

 

Tecnoloxía 

 
           

 Xeografía e Hª