Skip to Content

bloque-estilos

1º BAC

1º BAC

Temporalización:

O curso comeza na última semana de setembro e remata arredor do 20-22 de xuño.

As titorías lectivas (“clases”) son os luns e os mércores de cada semana.

Os horarios do curso publícanse en setembro.

 

Materias comúns a todas as opcións de 1ºBAC:

As materias comúns son:

-Lingua Galega e Literatura I.

-Lingua Castelá e Literatura I.

-Primeira lingua estranxeira I: escóllese entre Inglés e Francés.

-Filosofía.

-Educación Física (os maiores de 26 anos poden pedir a exención desta materia).

 

Materias segundo as opcións (ou “modalidades”):

-Na opción de Ciencias:

 • Troncal de opción obrigatoria: Matemáticas I
 • Troncais de opción optativas (escoller dúas):
  • Bioloxía e Xeoloxía
  • Debuxo Técnico I
  • Física e Química

 

-Na opción de Humanidades:

 • Troncal de opción obrigatoria: Latín I
 • Troncais de opción optativas (escoller dúas):
  • Historia do Mundo Contemporáneo
  • Literatura Universal
  • Grego I
  • Economía

 

-Na opción de Ciencias Sociais:

 • Troncal de opción obrigatoria: Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I
 • Troncais de opción optativas (escoller dúas):
  • Historia do Mundo Contemporáneo
  • Literatura Universal
  • Grego I
  • Economía

 

Materias específicas (“optativas”):

Hai que escoller dúas entre as seguintes materias:

 • 2ª lingua estranxeira I: Francés
 • Cultura Científica
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación I (TIC I)

 

Tamén se pode escoller como específica unha das troncais de opción optativas non escollida, de calquera das tres opcións, Ciencias, Humanidades ou Ciencias Sociais.

 

Cualificacións:

Unha materia superada en calquera das convocatorias queda permanentemente superada e non se cursará de novo.

 

En 1º BAC existen as convocatorias de xuño e de setembro.

En datas próximas explicaremos as opcións para o alumnado de 2º que teña materias de 1º. Os cambios respecto a anos anteriores son debidos ao adianto da avaliación extraordinaria de 2ºBAC a xuño.

Distribuir contido


by Dr. Radut