NOVAS MATRICULACIÓNS

Para o novo alumnado que desexe matricularse no centro (EEI O AREAL), os prazos ábrense do 1 ó 20 de marzo.

Podedes descargar a documentación que debedes cumprimentar, na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/4anexos_formateados_ed550b_c.pdf

Ou ben recollela no propio centro nas seguintes datas (pola coincidencia co período vacacional do Entroido):

27 de febreiro.

8-19 de marzo.

Recordamos que unha vez cuberto o impreso, deberá entregarse no centro, preferiblemente nos horarios de dirección expostos no taboleiro de anuncios (Luns, Martes, Xoves e Venres de 9:00 a 10:00) ou os martes pola tarde de 16:00 a 19:00 horas.

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019/2020.

 

 

Calendario do procedemento de admisión e matrícula

 Os prazos previstos na normativa vixente son os que se indican a continuación:

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

 Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

3. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 Se non se formaliza a matricula, pérdese a vacante adxudicada e pérdese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado o alumno/a anteriormente.

 As familias poden consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

-A través da aplicación “admisiónalumnado” (htpp: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

-Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 Prazo de presentación da solicitude de admisión.

 O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

 Documentación.

1. A SOLICITUDE: será única e terá carácter vinculante.

O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da consellería.

Irá dirixida á dirección dos centros públicos e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.

Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

A solicitude debe cubrirse totalmente, sen enmendas ou correcións.

A solicitude terá que estar asinada por calquera dos/titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambos os dous  proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles

2. A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Fotocopia do LIBRO DE FAMILIA/DNI (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

3. No caso de separación ou divorcio será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a fotocopia da RESOLUCIÓN XUDICIAL correspondente para a súa comprobación polo centro educativo (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

4. No caso de denegar a comprobación de datos por parte da administración, achegaránse fotocopias dos DNIs do solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

Se houbera máis demandas de solicitudes que vacantes ofertadas, haberá que presentar a DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE

BAREMO (10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión):

-Irmáns no centro - Renda da unidade familiar -Familia numerosa

-Traballar no centro - Discapacidade -Familia monoparental

-Proximidade do domicilio familiar ao centro / Proximidade do lugar de traballo ao centro

-Criterio aprobado polo Consello Escolar do Centro: domicilio na parroquia de Santa Cristina da Ramallosa (1 punto).

Normativa reguladora.

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de  educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Postos escolares vacantes .

As vacantes existentes no centro, para o curso 2019/2020 son as seguintes:

4º de Educación Infantil (3 anos): 22, máis 3 reservadas para alumnado con neae.

5º de Educación Infantil (4 anos): 1

6º de Educación Infantil (5 anos): 12

Servizos ofertados.

A EEI O Areal conta con tres aulas do segundo ciclo de Educación Infantil:

4º de E. I. – nenos/as de 3 anos

5º de E. I. – nenos/as de 4 anos

6º de E. I. – nenos/as de 5 anos

O equipo docente está composto por:

- 4 mestras especialistas en Educación Infantil,

- 1 mestra especialista en Lingua Inglesa

- 1 mestra especialista en Audición e Linguaxe

- 1 mestra de relixión católica, ven 3 horas á semana desde o CEIP de Fontes-Bahíña.

- 1 orientadora, ven un día á semana desde o CEP de Sabarís.

O horario escolar é de xornada continuada de mañá: de 9:00 h. a 14:00 h.

A EEI O Areal comparte o transporte escolar co CEP de Sabarís.

A ANPA da escola organiza as actividades extraescolares, durante a tarde.

A zona de influencia da EEI O Areal é a parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, en Baiona, ata a curva do manco.

A EEI O Areal está adscrita  ao CEP de Sabarís.

TITORIAL DISFRACE ENTROIDO

Ola familias!

 

Hoxe enviámosvos as instrucións do disfrace de Entroido. Días, actuacións, colaboracións...

Neste apartado deixámosvos un titorial de como elaborar os disfraces de piratas.

É sinxelo. Calquera dúbida que xurda, podedes contactar connosco.

 

BOTAS

 

 

GORROS

 

PROCESO DE ADMISIÓN.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

A FAMILIA DE LARA DE 4

HOXE A NAI E O PAI DE LARA DE 4 ANOS, VIÑERON Á BIBLIOTECA DE TONTÓN A LERNOS DOUS CONTOS. O PRIMEIRO TITULÁBASE “PACO”. ESTE CONTO NARRA UNHA HISTORIA SOBRE AS AVENTURAS DUN RATO E UNHA LÚA; E… TIVEMOS UNHA VISITA MOI ESPECIAL DA MASCOTA DA SÚA CASA, MANCHITAS.

O SEGUNDO CONTO, FOI “SE EU FOSE UN GATO” UNHA HISTORIA NA QUE LARA TIVO O SEU PELUCHE FAVORITO PARA CONTALA.

MOITAS GRAZAS Á FAMILIA DE LARA POR VIR!!!

A NAI DE SERGIO

HOXE A NAI DE SERGIO VIU Á BIBLIOTECA DE TONTÓN A LEERNOS “DANIELA PIRATA”, UN CONTO MARABILLOSO.

DANIELA, A PROTAGONIST, TROUXONOS UN COFRE CHEO DE TESOUROS DE CHOCOLATE!! SOMOS UNS AFORTUNADOS/AS.

MOITAS GRAZAS POR VIR A COMPARTIR CONNOSCO A LECTURA!!

OS PAIS DE PEDRO E DANI

HOXE A FAMILIA DE PEDRO E DANI VIRON Á BIBLIOTECA DE TONTÓN A LERNOS DOUS CONTOS. O PRIMEIRO SOBRE UNA MEIGA MOI PECULIAR, QUE PRECISAMENTE ERA GUAPA SENDO FEA. E O SEGUNDO SOBRE UNS PIRATAS.

GUSTÁRONNOS MOITO.

GRAZAS POR VIR A COMPARTIR A LECTURA CONNOSCO.

CLAVES PARA UN BO USO DAS REDES SOCIAIS

O CFR de Vigo invita ás familias a participar na seguinte sesión formativa:

Claves para un bo uso das redes socias no IES A Guía, o día 13 de decembro de 2018 en horario de 17:00 a 20:00

 

Para asistir a dita sesión poden inscribirse a través do correo electrónico cfr.vigo@edu.xunta.es ou a través do teléfono 986202370

O PAI DE BRAIS

HOXE O PAI DE BRAIS VIU Á BIBLIOTECA DE TONTÓN A LERNOS O CONTO TITULADO: A VIAXE DE ARLO, UN LIBRO CHEO DE AVENTURAS SOBRE DINOSAUROS.

GUSTOUNOS MOITO, GRAZAS POR VIR E COMPARTIR A LECTURA CONNOSCO!

A FAMILIA DE IARA E MAEL

HOXE A FAMILIA DE IARA E MAEL VIÑERON Á BIBLIOTECA DE TONTÓN A CONTARNOS UN CONTO, COMO VEDES, VIÑAN MOI BEN ACOMPAÑADOS, POLA SÚA IRMÁ EREA E POLA OSA VILLARINA.

 

MOITAS GRAZAS POR VIR!