PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019.

Calendario do procedemento de admisión e matrícula

 Os prazos previstos na normativa vixente son os que se indican a continuación:

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

 Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

3. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 Se non se formaliza a matricula, pérdese a vacante adxudicada e pérdese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado o alumno/a anteriormente.

 As familias poden consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

-A través da aplicación “admisiónalumnado” (htpp: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

-Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 Prazo de presentación da solicitude de admisión.

 O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

 Documentación.

1. A SOLICITUDE: será única e terá carácter vinculante.

O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da consellería.

Irá dirixida á dirección dos centros públicos e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.

Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

A solicitude debe cubrirse totalmente, sen enmendas ou correcións.

A solicitude terá que estar asinada por calquera dos/titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambos os dous  proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles

2. A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Fotocopia do LIBRO DE FAMILIA/DNI (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

3. No caso de separación ou divorcio será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a fotocopia da RESOLUCIÓN XUDICIAL correspondente para a súa comprobación polo centro educativo (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

4. No caso de denegar a comprobación de datos por parte da administración, achegaránse fotocopias dos DNIs do solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

Se houbera máis demandas de solicitudes que vacantes ofertadas, haberá que presentar a DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE

BAREMO (10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión):

-Irmáns no centro - Renda da unidade familiar -Familia numerosa

-Traballar no centro - Discapacidade -Familia monoparental

-Proximidade do domicilio familiar ao centro / Proximidade do lugar de traballo ao centro

-Criterio aprobado polo Consello Escolar do Centro: domicilio na parroquia de Santa Cristina da Ramallosa (1 punto).

Normativa reguladora.

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de  educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Postos escolares vacantes .

As vacantes existentes no centro, para o curso 2018/2019 son as seguintes:

4º de Educación Infantil (3 anos): 22, máis 3 reservadas para alumnado con neae.

5º de Educación Infantil (4 anos): 11

6º de Educación Infantil (5 anos): 11

Servizos ofertados.

A EEI O Areal conta con tres aulas do segundo ciclo de Educación Infantil:

4º de E. I. – nenos/as de 3 anos

5º de E. I. – nenos/as de 4 anos

6º de E. I. – nenos/as de 5 anos

O equipo docente está composto por:

- 4 mestras especialistas en Educación Infantil,

- 1 mestra especialista en Lingua Inglesa

- 1 mestra especialista en Audición e Linguaxe

- 1 mestra de relixión católica, ven 3 horas á semana desde o CEIP de Fontes-Bahíña.

- 1 orientadora, ven un día á semana desde o CEP de Sabarís.

O horario escolar é de xornada continuada de mañá: de 9:00 h. a 14:00 h.

A EEI O Areal comparte o transporte escolar co CEP de Sabarís.

Así mesmo, os alumnos/as que necesitan comedor, poden facer uso do comedor xestionado pola ANPA do CEP de Sabarís.

A ANPA da escola organiza as actividades extraescolares, durante a tarde.

A zona de influencia da EEI O Areal é a parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, en Baiona, ata a curva do manco.

A EEI O Areal está adscrita  ao CEP de Sabarís.

ANTIFACE 3 ANOS

OS DEIXAMOS AQUÍ OS ANTIFACES DOS NENOS E NENAS DA CLASE DE 3 ANOS.

TODAS AS FOTOS AQUÍ.

FÓSIL TIRANOSAURIO REX

AQUÍ TEDES O MURAL POSTO NA ENTRADA DA ESCOLA SOBRE O PROXECTO QUE ESTAMOS TRABALLANDO: OS DINOSAUROS.

AS PANTALLAS DO AREAL

AQUÍ ESTÁN ALGUNHAS DAS FOTOS DO ENTROIDO, CANDO TEÑAMOS MÁIS ACTUALIZAREMOS ESTA ENTRADA NO BLOGUE PARA QUE NINGÚN FAMILIAR QUEDE SEN VELAS.

ESPERAMOS QUE VOS GUSTEN AS PANTALLAS DO AREAL.

A PROFE SUSANA

AQUÍ TEMOS Á PROFE SUSANA QUE SE OFRECEU VOLUNTARIA PARA LER UN CONTOS ÓS NENOS E NENAS O VENRES PASADO, XA QUE NON TIÑAMOS NINGÚN PAI NIN NAI VOLUNTARIOS.

MOITAS GRAZAS PROFE! ENCATOUNOS A HISTORIA QUE NOS CONTACHES CON AXUDA DA TABLET.

SAÍDA A VIGO

ONTE FOMOS DE EXCURSIÓN A VIGO A VER A OBRA TEATRAL TITULADA "A MENIÑA E O GRILONUNBARQUIÑO" PATROCINADA POLA FUNDACIÓN DE ABANCA.

FOI UN GRAN ÉXITO. MÁIS FOTOS AQUÍ.

SIRA CUMPRE 4 ANOS

PARABÉNS SIRA!

DESEXAMOS QUE PASES UN DÍA XENIAL =)

ANTIFACE DOS NEN@S DE CINCO

OS DEIXAMOS O ORIXINAL ANTIFACE QUE FIXERON OS NENOS E NENAS DE CINCO.

ESPERO QUE VOS GUSTEN. MÁIS FOTOS AQUÍ.

LEYRE CUMPRE 4 ANOS

MOITÍSIMAS FELICIDADES LEYRE!

 

E GRAZAS POR ESE BISCOITO, NON QUEDOU NIN RASTRO DEL.

MERENDA DE ENTROIDO

ESTE FOI O RESULTADO DA SÚPER MERENDA QUE FIXÉCHEDES COS VOSOS FILLOS E FILLAS!

DEBÍA DE ESTAR DELICIOSO... PORQUE NON SOBROU NADA!

 

TODAS AS FOTOS AQUÍ

Voz Natura