PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019/2020.

 

 

Rematado o prazo para presentar solicitudes de admisión, as demandas non superan as vacantes ofertadas, polo que NON SERÁ PRECISO BAREMAR

 

 

 

 

Calendario do procedemento de admisión e matrícula

 Os prazos previstos na normativa vixente son os que se indican a continuación:

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

 Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

3. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 Se non se formaliza a matricula, pérdese a vacante adxudicada e pérdese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado o alumno/a anteriormente.

 As familias poden consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

-A través da aplicación “admisiónalumnado” (htpp: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

-Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 Prazo de presentación da solicitude de admisión.

 O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

 Documentación.

1. A SOLICITUDE: será única e terá carácter vinculante.

O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da consellería.

Irá dirixida á dirección dos centros públicos e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.

Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

A solicitude debe cubrirse totalmente, sen enmendas ou correcións.

A solicitude terá que estar asinada por calquera dos/titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambos os dous  proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles

2. A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Fotocopia do LIBRO DE FAMILIA/DNI (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

3. No caso de separación ou divorcio será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a fotocopia da RESOLUCIÓN XUDICIAL correspondente para a súa comprobación polo centro educativo (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

4. No caso de denegar a comprobación de datos por parte da administración, achegaránse fotocopias dos DNIs do solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

Se houbera máis demandas de solicitudes que vacantes ofertadas, haberá que presentar a DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE

BAREMO (10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión):

-Irmáns no centro - Renda da unidade familiar -Familia numerosa

-Traballar no centro - Discapacidade -Familia monoparental

-Proximidade do domicilio familiar ao centro / Proximidade do lugar de traballo ao centro

-Criterio aprobado polo Consello Escolar do Centro: domicilio na parroquia de Santa Cristina da Ramallosa (1 punto).

Normativa reguladora.

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de  educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Postos escolares vacantes .

As vacantes existentes no centro, para o curso 2019/2020 son as seguintes:

4º de Educación Infantil (3 anos): 22, máis 3 reservadas para alumnado con neae.

5º de Educación Infantil (4 anos): 1

6º de Educación Infantil (5 anos): 12

Servizos ofertados.

A EEI O Areal conta con tres aulas do segundo ciclo de Educación Infantil:

4º de E. I. – nenos/as de 3 anos

5º de E. I. – nenos/as de 4 anos

6º de E. I. – nenos/as de 5 anos

O equipo docente está composto por:

- 4 mestras especialistas en Educación Infantil,

- 1 mestra especialista en Lingua Inglesa

- 1 mestra especialista en Audición e Linguaxe

- 1 mestra de relixión católica, ven 3 horas á semana desde o CEIP de Fontes-Bahíña.

- 1 orientadora, ven un día á semana desde o CEP de Sabarís.

O horario escolar é de xornada continuada de mañá: de 9:00 h. a 14:00 h.

A EEI O Areal comparte o transporte escolar co CEP de Sabarís.

A ANPA da escola organiza as actividades extraescolares, durante a tarde.

A zona de influencia da EEI O Areal é a parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, en Baiona, ata a curva do manco.

A EEI O Areal está adscrita  ao CEP de Sabarís.

CONFERENCIA-TALLER CON ÁLVARO BILBAO

El Sábado 6 de Abril de 2019, en Vigo, Alvaro Bilbao impartirá la conferencia-taller EDUCAR EN POSITIVO. Entre los objetivos de esta formación, se verá como funciona y se desarrolla el cerebro del niño, como reforzar los comportamientos positivos, castigos y alternativas, rabietas...etc. 

Si lo deseáis, podéis visitar la web www.educarnosparaeducar.es donde encontraréis el programa completo de este evento.

Si tenéis alguna duda o necesitáis cualquier aclaración, podéis poneros en contacto con el equipo a través del correo educarnosparaeducar@gmail.com o el teléfono 620215063 (de 16:30 a 20:00 horas).

 

EXPOSICIÓN REVITALIZA

Queridas familias, dende onte ata o vindeiro xoves, temos na escola unha exposición sobre a compostaxe: beneficios, importancia, forma de facelo... Non dubides en pasarvos polo centro e adicarlle 5 minutos á lectura dos paneis informativos.

VISITA Ó COMPOSTEIRO DE SABARÍS

Esta mañá, os nenos e nenas de O Areal, visitaron o composteiro de Sabaris, grazas ao Plan revitaliza da Deputación de Pontevedra. Ensináronnos o seu funcionamento e lembráronnos os produtos que se poden depositar nel (aínda que na nosa escola xa o facemos).

Lembramos ás familias a importancia do uso do composteiro, para reducir a porcentaxe de lixo.

E aproveitamos para indicar que se pode e non introducir no mesmo:

  • Pódense depositar restos de comida crúa ou cociñada, restos de xardín, pousos de café e restos de infusións, filtros e panos de papel (sen tinta), la en bruto, cortes de cabelo…
  • NON se poden botar ao compostador materiais sintéticos ou químicos nin aqueles que non sexan biodegradables (vidro, metal, plástico), aglomerados de madeira, deterxentes, medicamentos…

Para saber máis, podedes visitar a web: https://www.depo.gal/es/plan-compost-revitaliza/como-podo-compostar

DIA DA MULLER. 8M

https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2018/03/06/100-galleg...

 

¡FELIZ DIA DA MULLER A TODAS!

MERENDA DE ENTROIDO 2019

TEDES NA GALERÍA DA PÁXINA WEB DO COLE, ALGUNHAS FOTOS DA MERENDOLA DE ENTROIDO QUE CELEBRAMOS HOXE NA ESCOLA.

GRAZAS A TODAS AS FAMILIAS POR COLABORAR NA MERENDA! OS VOSOS FILL@S DESFRUTARON MOITÍSIMO!!

CON ESTE DÍA POLO TANTO, DAMOS POR REMATADO O MECO.

DÍA DE ROSALÍA

ONTE, 24 DE FEBREIRO FOI O DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO PORQUE É A DATA DO SEU NACEMENTO. NA ESCOLA NON NOS ESQUECEMOS DESA DATA TAN IMPORTANTE E DURANTE A PASADA SEMANA ESTIVEMOS A FALAR DA COÑECIDA ESCRITORA E ELABORAMOS ESTE FERMOSO MURAL.

NA SÚA CREACIÓN COLABOROU TODO O ALUMNADO DO CENTRO, NEL PÓDESE VER UNHA ESTROFA DO POEMA “PARECE UNHA ROSA”.

ESPERAMOS QUE VOS GUSTARA MOITO!

NOVAS MATRICULACIÓNS

Para o novo alumnado que desexe matricularse no centro (EEI O AREAL), os prazos ábrense do 1 ó 20 de marzo.

Podedes descargar a documentación que debedes cumprimentar, na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/4anexos_formateados_ed550b_c.pdf

Ou ben recollela no propio centro.

 

Recordamos que unha vez cuberto o impreso, deberá entregarse no centro, preferiblemente nos horarios de dirección expostos no taboleiro de anuncios (Luns, Martes, Xoves e Venres de 9:00 a 10:00) ou os martes pola tarde de 16:00 a 19:00 horas.

 

Para cubrir o apartado de baremación- renda per capita da unidade familiar, debedes sumar as casiñas 415 e 435 da declaración do IRPF do ano 2017 conxunta ou suma das individuais. Esta cantidade dividirase polo numero de membros da unidade familiar a día 28/02/2019.

 

 

TITORIAL DISFRACE ENTROIDO

Ola familias!

 

Hoxe enviámosvos as instrucións do disfrace de Entroido. Días, actuacións, colaboracións...

Neste apartado deixámosvos un titorial de como elaborar os disfraces de piratas.

É sinxelo. Calquera dúbida que xurda, podedes contactar connosco.

 

BOTAS

 

 

GORROS

 

PROCESO DE ADMISIÓN.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.