Skip to Content

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AVISOS

ATENCIÓN AO PÚBLICO SÓ CON CITA PREVIA NO TELÉFONO 881 960028

Articles

Órganos do Centro - Sub Categories

Órganos do Centro

Órganos colexiados

 O Claustro de profesores
 O Consello Escolar
 A CCP

Órganos non colexiados

 O Equipo Directivo

A Comisión de Coordinación Pedagóxica

COMPOSICIÓN da C.C.P.

Directora

Ana María García Freire  (presidente)

Xefatura de estudos ESO

Cristina Chao Touceda

Xefatura de estudos E. Primaria

Eva Mª Quintáns García

Coordinación E. I.

Paula Maceiras Martínez

Profesora PT E. Primaria

David Pazos Lago

Profesor PT E. Secundaria

Guillermo Doviso Ferreiro

Xefatura Depart. Inglés

Mª Mercedes Garrido Alaez  

Xefatura Depart. L. Galega

Mat¡ría Blanco Crespo

Xefatura Depart. L. Castelá

Ana Porteiro Chouciño

Xefatura Depart. Educ. Plástica

Ignacio José Pascual Vázquez

Xefatura Depart. Música

Cristina Chao Touceda

Xefatura Depart. Educ. Física

Carmen Regueira Baldomir

Xefatura Depart. Matemáticas

Ana Pensado Louzau

Xefatura Depart. Xeografía e Historia

Alexandre Soto Figueroa

Xefatura Depart. Tecnoloxía

Francisco Javier Carballo Lamela

Xefatura Depart. Ciencias Naturais, Física e Química

Angel Monroy Gómez 

Xefatura Depart. L. Francesa

Rosa Mª Torreira Otero

Xefatura Depart. Orientación

Noelia Martínez Ferreiro 

Coordinación Equipo Normalización Lingüística

Cristina Palleiro Novo

Responsable de Biblioteca

Ana Porteiro Chouciño

Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc.

Guillermo Doviso Ferreiro

Coordinación Equipo de TICs

David Pazos Lago 

 

 

 

O Claustro de profesores

 

PROFESORADO

SITUACIÓN

NIVEL

1

Eva Mª Quintáns García

Definitiva

E. Infantil

2

Paula Maceiras Martínez

Definitiva

E. Infantil

3

Marina Puga Espasandín

Definitiva

E. Infantil

4

María Veiga Facal

Comparte **

E. Infantil

5

Tamara Lema Rodriguez

Provisional

E. Primaria

6

Lara María Vazquez Rodríguez

Provisional

E. Primaria

7

Jose Antonio Vazquez Martínez

Provisional

E. Primaria

8

Mª del Pilar Facal Maroñas

Definitiva

E. Primaria

9

María Jose Casas Reigosa

Provisional

Francés - E. Primaria

10

Jose Manuel Santos Miñones

Provisional

E. Primaria

11

Gloria Lema Rama

Definitiva

Inglés E. Primaria

12

Cristina Palleiro Novo

Definitiva

E. Física E. Primaria

13

Inés Suárez Rey

Definitiva

E. Musical E. Primaria

14

David Pazos Lago

Definitivo

P. T. E. Primaria

15

Mª Jesús Carballo Soneira

Comparte*

Relixión E. Primaria

16

Zaida Pena Martínez

Comparte*

AL

17

Garrido Aláez, María de las Mercedes

Provisional

Inglés ESO

18

Blanco Crespo, María

Definitiva

Galego ESO

19

Ana Mª García Freire

Definitiva

Castelán ESO

20

Ana Porteiro Chouciño

Provisional

Castelán ESO

21

Ignacio José Pascual Vázquez

Definitivo

Plástica ESO

22

Cristina Chao Touceda

Definitiva

Música ESO

23

Carmen Reguiera Baldomir

Definitiva

E. Física ESO

24

Ana Pensado Louzao

Definitiva

Matemáticas ESO

25

Soto Figueroa, Alexandre

Provisional

Xeografía e Historia ESO

26

Torreira Otero, Rosa María

Definitiva

Francés ESO

27

Francisco Javier Carballo Lamela

Definitiva

Tecnoloxía ESO

28

Antonio Blanco Mouro

Definitivo

Ciencias Naturais ESO

29

Mª Dolores Vila Rodríguez

Provisional

Ciencias Naturais ESO

30

Guillermo Doviso Ferreiro

Provisional

P.T. ESO

31

Martínez Ferreiro, Noelia

Provisional

D. Orientación

32

Angel Monroy Gómez

Provisional

. Ciencias Naturais, Física e Química

33

Mª Trinidad López Souto

 Comparte **

Relixión ESO


  

Consello Escolar

Consello Escolar 4/12/2018

Próxima Renovación 12/2020

 

 

Apelidos e nome

Motivo de entrada

Ano de entrada

Ano de cese

Equipo directivo

María de las Mercedes Garrido Aláez

Directora

 

 

Eva María Quintáns García

Xefa de estudos Infantil e Primaria

 

 

Manuel José Lage López

Xefe de estudos Secundaria

 

 

María Dolores Vila Rodríguez

Secretaria

 

 

Profesorado

María Blanco Crespo

Vacante

2018

2022

Ana Pensado Louzao

Vacante

2018

2022

Marina Puga Espasandín

Vacante

2018

2022

María Jesús Carballo Soneira

Vacante

2018

2020

Paula Maceiras Martínez

Vacante

2018

2020

David Pazos Lago

Vacante

2018

2020

Alumnado

Lorena Castro Martínez

Renovación

2016

2020

Cristina Lorena Soto Amado

Vacante

2018

2022

Nerea Herrero Trigo

Vacante

2018

2022

Pais/nais

Xoán Carlos Pérez Gestido

Renovación

2016

2020

Beatriz Nieto Ferreiro

Vacante

2018

2022

                         Pais/nais

María del Carmen Antonio Barreiro

Vacante

2018

2022

P. Laboral

Rosa Pérez Lorenzo

Renovación

2016

2020

Concello

Lema Romero, Oscar

Designación

2018

2020

COMISIÓNS

comisión económica

                                 

 

RESPONSABLE DE INICIATIVAS DE COEDUCACIÓN

                              


 OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

                      

O Equipo Directivo

 

 Directora:  María de las Mercedes Garrido Aláez
 Secretaria:    María Dolores Vila Rodríguez
 Xefa de Estudos de Primaria:  Eva Mª Quintáns García
 Xefe de Estudos de Secundaria:     Manuel José Lage López


 

 

 

 

Actividadesby Dr. Radut