O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 18/06/2012

Abalar: Vídeo titorial e guía de uso actualizada para o pago telemático da taxa polo uso do servizo de comedor

Preséntase aos usuarios do servizo de comedor, un vídeo explicativo de como efectuar o pago telemático da taxa polo uso deste servizo a través do espazoAbalar.

Adicionalmente, facilítase a guía de uso para as familias actualizada coa información para esta funcionalidade. As explicacións relacionadas co pago desta taxa están recollidas nas páxinas 16 e 18.

 

Guía de uso para as familias actualizada

 

See video