Onde estamos sticky icon


Visualizar o mapa ampliado

Os Corrillos, s/nº - Tlf. 881 880 752

C.P. 15.685 - Xanceda - Mesía - A Coruña

FOLGA TRANSPORTE 20 E 21 DE XUÑO

Os días20 e 21 de xuño está convocada unha folga xeral de carácter indefinido no sector de transporte de viaxeiros por estrada (martes e mércores de cada semana).

 


O transporte escolar terá a consideración de
 servicio mínimo de obrigado cumprimento nos seguintes termos:

 

Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares:

Manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde ás 7.30 ata as 10.30 horas e os de saída desde das 13.30 ás 19.00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.
Para os servizos de transporte a alumnado de centros de educación especial considéranse esenciais todos os itinerarios existentes nos horarios habituais
.

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/22527

VIAXE PORTUGAL FIN DE CURSO 4º ESO CURSO 2016-17

   OS/AS ALUMNOS/AS GOZARÁN DUNHA VIAXE CULTURAL E LÚDICA VISITANDO ENTRE OUTRAS LISBOA, SINTRA, ALGARVE (Portimao, Vilamoura, Albufeira, Sagres...)

APERTURA DA COLABORACIÓN VOLUNTARIA NO SERVIZO DE COMEDOR

Abrimos un novo prazo urxente para completar a colaboración voluntaria no servizo de comedor. O servizo precisa urxentemente, alomenos, dunha nova colaboración durante o terceiro trimestre.

Agradecemos de antemán a vosa colaboración.

 

A Dirección

NOTA ACLARATORIA SOBRE A SUSPENSIÓN DO TRANSPORTE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Diante das dúbidas suscitadas por membros da comunidade educativa, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quere aclarar o sentido da nota de prensa sobre a suspensión de transporte escolar:

  1. O transporte de entrada aos centros educativos está suspendido a partir das 12,00 horas en determinadas zonas, dado que a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) declara un fenómeno adverso meteorolóxico a partir das 12 do mediodía de mañá mércores día 22 de marzo (salvo as puntualizacións nas zonas de montaña de Sur de Ourense, Montaña de Lugo, Montaña de Ourense e Valdeorras). A prioridade en cada unha destas decisións é a seguridade e salvagarda do alumnado.
  2. A suspensión do transporte escolar afecta dende o momento en que se declaran circunstancias meteorolóxicas adversas pola AEMET, polo que non haberá transporte de recollida do alumnado mañá a mediodía nin, no seu caso, transporte de tarde. Diante desta circunstancia, os proxenitores elixirán recoller ao alumnado mediante medios de transporte non colectivos, ou non enviar ao alumnado ao centro educativo. A decisión de suspender o transporte de regreso baséase na situación de risco existente para o transporte colectivo, en función da predición meteorolóxica comunicada polo organismo con competencias sobre a materia, a AEMET.
  3. Os centros educativos, dado que non existe suspensión da actividade lectiva, permanecerán abertos durante toda a xornada lectiva.
  4. Salvo que se comunique o contrario por cambio nas predicións meteorolóxicas, o xoves día 23 de marzo, non haberá transporte de entrada aos centros educativos, polo que o alumnado, para as familias que o desexen, deberá acceder aos centros en transporte non colectivo. Dado que o adverso meteorolóxico finaliza o día 23 ás 12,00 horas do mediodía, si existirá transporte de regreso desde os centros educativos.
  5. A Consellería quere aclarar que noutras ocasións suspendeuse o transporte de entrada e saída dado que a comunicación das circunstancias meteorolóxicas adversas iniciáronse antes do comezo das clases.
  6. A Consellería quere poñer de manifesto que o transporte en vehículos colectivos supón un risco maior que noutro tipo de vehículos, polo que adopta a decisión de suspender o transporte escolar co fin de garantir a seguridade do alumnado.
  7. Na adopción desta decisión prima, en todo momento, a seguridade do alumnado que emprega transporte escolar, tendo en conta as previsións de alertas meteorolóxicas da AEMET, que son diferentes en cada área xeográfica en función do risco de nevarada. 

 https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21569

ALERTA LARANXA MÉRCORES 22 E XOVES 23 DE MARZO

INFORMACIÓN DA CONSELLERÍA:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21563

 

"Diante da declaración informada pola Axencia Estatal de Metereoloxía (AEMET), dunha alerta por NEVADAS para os días 22 e 23 de marzo de 2017 que afectarán a tódalas provincias de Galicia, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte,logo da súa reunión de hoxe con motivo deste fenómeno meteorolóxico:

 

 

-         A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta LARANXA, entre as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 5 cm de espesor, que afectará as zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra; e entre as 8:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, na zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense."

 INFORMACIÓN DO CENTRO

Polo tanto, e se non hai cambios, haberá clase no Centro, pero non servizo de transporte a partir das 12:00 do mércores ata ás 12:00 do xoves.

 

É preciso que os rapaces que acudan ao centro traian unha nota das súas casas, indicando quen o recolle, hora de recollida e uso do comedor.

 

Ao longo do día de hoxe, comunicaremos os cambios que poidan xurdir.

 

A Dirección

ADMISIÓN CURSO 2017/18

 

 

POSTOS VACANTES CURSO 2017-2018

 

GRUPOS

Nº TOTAL DE POSTOS

POSTOS VACANTES

POSTOS PARA O ALUMNADO CON NEE

 

3 ANOS

 

 

3

EDUCACIÓN INFANTIL

4 ANOS

45

30

 

 

5 ANOS

 

 

 

 

25

16

3

 

25

15

 

 

25

9

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

25

12

 

 

25

14

 

 

25

4

 

 

30

18

3

ESO

30

7

 

30

14

 

30

12

 

Presentación de solicitude de admisión: Do 1 ao 20 de marzo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO NOVO ALUMNADO

   Solicitude de Reserva

      

Copia do DNI dos pais cando se denegue a súa consulta

  

Copia do DNI  do solicitante //Libro de familia

  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

Todo o relativo ao procedemento de admisión  réxese pola orde do 12 de marzo de 2013 (ver orde) e do 25 de xaneiro de 2017 (ver orde)

Todo aquel alumno ou alumna que desexe facer a súa reserva de praza ou solicitude de admisión de forma telemática poderá facelo no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ 

 

O prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo (nos centros onde a demanda de prazas sexa superior á oferta): do 23 de marzo ao 3 de abril.

COMEDOR

Estimadas familias:

A dirección do CPI de Xanceda realizará os meses de Febreiro, Marzo e Abril, xornadas de portas abertas no comedor escolar e invita ás familias a participar.

Datas:

22 de febreiro  quenda  de primaria, de  13:30 h ata 14:15 h, quenda secundaria de 15:00 ata 15:40 h.

15 de marzo, quenda  de primaria, de  13:30 h ata 14:15 h, quenda secundaria de 15:00 ata 15:40 h.

 

19 de abril, quenda  de primaria, de  13:30 h ata 14:15 h, quenda secundaria de 15:00 ata 15:40 h.

DANOS DO TEMPORAL: INFORMACIÓN SOBRE AS MEDIDAS ADOPTADAS DENDE DIRECCIÓN

 

   Debido aos desperfectos ocasionados polo temporal e ata a solución dos memos, as medidas adoptadas pola Dirección para a prevención de riscos son as seguintes:

    1.Sinalización de prohibido o paso ao alumnado ás zonas afectadas.

-   2.Suspensión das actividades extraescoles e escolares no exterior.

    3.As materias coincidentes con horario de recreo que se desenvolvan no Ximnasio serán impartidas nas aulas para ter un lugar onde aloxar aos rapaces nos tempos de lece

     4.Entrada ao centro pola portalón exterior lateral, evitando acercarse á pasarela.