Secretaría

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO INGRESO CURSO 2020-2021

 

 

 

PODERÁN ENVIAR A SOLICITUDE DE MATRÍCULA POR CORREO ELECTRÓNICO, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE CUBERTA E ASINADA E XUNTO COA SOLICITUDE ADXUNTARÁN TODA A DOCUMENTACIÓN ESCANEADA (ADXUNTOS).

 

O CORREO ELECTRÓNICO É O SEGUINTE: cpi.dacaniza@edu.xunta.es

 

PRAZO PARA A MATRICULA DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO CURSO 2020-2021:  DO 1 Ó 10 DE  XULLO DE 2020

 

PRESENCIAL: NA SECRETARÍA DO EDIFICIO DE SECUNDARIA DE 10 A 14 HORAS

 

 ¡¡¡IMPORTANTE!! O alumnado de novo ingreso, que no vindeiro ano académico curse 4º de infantil e que aporte toda a documentación, no proceso de admisión, xa non precisan  facer a matrícula en xullo.

 O resto do alumnado de novo ingreso ademáis do proceso de admisión, deberá facer a matrícula así como aportar a documentación do 1 ao 10 de xullo (ambos inclusive).

A todo o alumnado que xa está cursando estudios no CPI DA CAÑIZA (infantil-primaria-eso), xa os matriculamos nós por defecto, polo tanto non precisan vir para o proceso de matrícula.

 

 

SOLICITUDE PRESTACIÓN SEGURO ESCOLAR

SI PRECISA MÁIS INFORMACIÓN PODE POÑERSE EN CONTACTO CÓ INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CHAMANDO Ó TELÉFONO GRATUITO:900166565 OU A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO: WWW.SEG-SOCIAL.ES

Distribuir contido