Skip to Content

Orientación

DEPARTAMENTO

No curso académico 2023/2024 o Departamento de Orientación está formado polas seguintes profesoras:

 

 Laura Couto González - Xefa de Departamento e  Orientadora.

 Lucía Barbeiro Campos - PT e Xefa de Estudos de Secundaria.

 María África Valiá Andrade - PT Educación Infantil e Edación Primaria

 Rebeca Varela Cotelo - AL Educación Infantil e Educación Primaria

 

 

Solicitude de prazas nos centros residenciais docentes para o alumnado que curse Bacharelato ou Formación profesional

Apertura do prazo para solicitar praza nos Centros residenciais docentes de A Coruña, Ourense e Vigo para estudantes que vaian

cursar Bacharelato ou Formación profesional no curso 2023/2024 e que procedan de localidades onde non exista a oferta académica

que cursan nin teñan posibilidade de ir a outras zonas limítrofes.

 

PRAZO:

Alumnado matriculado en Bacharelato: do 7 de xuño ó 12 de xullo de 2023.

Alumnado matriculado en Formación Profesional: do 7 de xuño ó 1 de agosto de 2023.

Periodo extraordinario: entre o 4 e o 8 de setembro de 2023.

 

SOLICITUDE: 

Poderán solicitar praza de residencia, preferiblemente a través da sele electrónica da Xunta de Galicia, no seguinte enlace: 

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED306A&ano=2023&numpub=1&lang=es

Axudas para alumnado con NEAE curso 23/24

O PRAZO para a solicitude vai dende o 8 de maio ó 20 de setembro de 2023

A solicitude débese facer a través da páxina web do Ministerio de educación, no seguinte enlace:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html

Aquí pódese consultar os tipos de axudas e o alumnado destinatario das mesmas:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html#que-personas 

No seguinte enlace pódense consultar os pasos a seguir para a solicitude:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

No ficheiro adxunto pódese consultar a convocatoria para o curso 23/24.

 

Premios extraordinarios ESO 2023

PRAZO para facer a solicitude é DENDE O 31 DE MAIO de 2023 ATA O 30 DE XUÑO DE 2023

As solicitudes, presentaranse preferiblemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «PremiosEdu» (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/). Neste mesmo lugar poderanse consultar as listaxes de persoas admitidas. Deberá solicitar directamente a persoa interesada.

Realizarase unha proba externa o 6 DE SETEMBRO DE 2023, nos lugares e horario que estipule a Consellería de educación

Os REQUISITOS: rematar o 4º cuso de ESO no curso 22-23 e ser proposto/a para título e ter unha media dos catro cursos igual ou superior a 9,00.

Adxúntanse un manual para realizar a solicitude e un resume da convocatoria. 

Bolsas para cursar estudos postobrigatorios curso 23-24

O prazo para presentar a solicitude vai dende o 27 de marzo do 2023 ata o 17 de maio do 2023.

A solicitude poderase realizar a través da sede electrónica, no seguinte enlace:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556

No seguinte enlace pódense consultar os pasos a seguir:

Cómo solicitarla - FP, Bachillerato y otros - Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)

Nos ficheiros adxuntos achégase a convocatoria para este curso e un resume da mesma.

Distribuir contido


by Dr. Radut