Saltar navegación.

Oferta educativa

Ensinanzas que se imparten neste conservatorio por cursos:

Materias: Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Contrabaixo, Fagot, Frauta travesa, Gaita Galega, Guitarra, Óboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violoncello.

Cursos: Grao elemental: de 1º a 4º (todas as especialidades excepto canto), Grao Profesional: de 1º a 6º (todas as especialidades).

Composición por materias dos distintos cursos:

GRAO ELEMENTAL (Decreto 198/2007, DOG do 25 de outubro de 2007)

 

 • 1º curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal.
 • 2º curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal.
 • 3º curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal.
 • 4º curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal.

GRAO PROFESIONAL (Decreto 203/2007, DOG do 31 de outubro de 2007)

 

1º CURSO – 2º CURSO

 • alumnos/as de piano, acordeón, guitarra e gaita galega: instrumento, linguaxe musical, conxunto, coro.
 • alumnos/as outros instrumentos: instrumento, linguaxe musical, orquestra/banda, conxunto.
 • alumnos/as de canto: canto, linguaxe musical, coro, idiomas aplicados ao canto.

3º CURSO

 • alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática.
 • alumnos/as de guitarra : instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática, piano complementario.
 • alumnos/as de gaita galega: instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática, piano complementario.
 • alumnos/as outros instrumentos: instrumento, harmonía, orquestra/banda, novas tecnoloxías aplicadas á informática, piano complementario.
 • alumnos/as de canto: canto, harmonía, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario.

4º CURSO

 • alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, harmonía, conxunto, coro, historia da música, repentización e acompañamento.
 • alumnos/as de guitarra : instrumento, harmonía, conxunto, coro, piano complementario, historia da música.
 • alumnos/as de gaita galega: instrumento, harmonía, conxunto, coro, piano complementario, historia da música.
 • alumnos/as outros instrumentos: instrumento, harmonía, orquestra/banda, piano complementario, historia da música.
 • alumnos/as de canto: canto, harmonía, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, historia da música.

5º CURSO

 • alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, análise, coro, música de cámara, historia da música, repentización e acompañamento.
 • alumnos/as de guitarra : instrumento, análise, coro, música de cámara, piano complementario, historia da música, repentización e acompañamento.
 • alumnos/as de gaita galega: instrumento, análise, conxunto, coro, piano complementario, historia da música.
 • alumnos/as outros instrumentos: instrumento, análise, orquestra/banda, música de cámara, piano complementario, historia da música.
 • alumnos/as de canto: canto, análise, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, historia da música.

6º CURSO

 • alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, análise, coro, música de cámara, repentización e acompañamento, itinerario, optativa.
 • alumnos/as de guitarra : instrumento, análise, coro, música de cámara, piano complementario, repentización e acompañamento, itinerario, optativa.
 • alumnos/as de gaita galega: instrumento, análise, conxunto, coro, piano complementario, itinerario, optativa.
 • alumnos/as outros instrumentos: instrumento, análise, orquestra/banda, música de cámara, piano complementario, itinerario, optativa.
 • alumnos/as de canto: canto, análise, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, itinerario, optativa.

ITINERARIOS: Fundamentos de composición, fund. de interpretación, fund. de musicoloxía ou fund. de pedagoxía.

MATERIAS OPTATIVAS: Para todas as especialidades: “introdución ao jazz”, “improvisación”, “música tradicional galega”, “técnicas de composición aplicada á didáctica”, “Segundo Instrumento”, “Desenvolvemento do oído musical”, “Taller de música moderna”, “Tecnoloxía musical”, asemade, poderase cursar como materia optativa algún itinerario formativo.

 

PLAN DE ESTUDOS CON TEMPO LECTIVO

 

GRAO ELEMENTAL

 

GRAO PROFESIONAL

Especialidades de arpa, clarinete, contrabaixo, fagot, frauta travesa, óboe, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín e contrabaixo.

 

Especialidade de guitarra

 

Especialidades de acordeón e piano

 

Especialidade de canto

 

Especialidade de gaita galega