Oferta educativa

Oferta educativa

ENSINANZAS QUE SE IMPARTEN NESTE CONSERVATORIO POR CURSOS

 

Materias: Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Contrabaixo, Fagot, Frauta travesa, Gaita Galega, Guitarra, Óboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta,  Tuba,  Viola, Violín, Violoncello.

Cursos: Grao elemental: de 1º a 4º (todas as especialidades excepto canto), Grao Profesional: de 1º a 6º (todas as especialidades)

 

COMPOSICIÓN POR MATERIAS DOS DISTINTOS CURSOS

 

 

 GRAO ELEMENTAL (Decreto 198/2007, DOG do 25 de outubro de 2007)

 

curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal

curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal

curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal

curso: instrumento – linguaxe musical – educación auditiva e vocal

 

GRAO PROFESIONAL (Decreto 203/2007, DOG do 31 de outubro de 2007)

 

 

1º CURSO – 2º CURSO

alumnos/as de piano,  acordeón, guitarra e gaita galega: instrumento, linguaxe musical, conxunto, coro.

alumnos/as outros instrumentos: instrumento, linguaxe musical, orquestra/banda, conxunto

alumnos/as de canto: canto, linguaxe musical, coro, idiomas aplicados ao canto 

 

 3º CURSO

alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática.

alumnos/as de guitarra : instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática, piano complementario.

alumnos/as de gaita galega: instrumento, harmonía, conxunto, coro, novas tecnoloxías aplicadas á informática,  piano comp.

alumnos/as outros instrumentos: instrumento, harmonía, orquestra/banda, novas tecnoloxías aplicadas á informática, piano complementario

alumnos/as de canto: canto, harmonía, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario

 

4º CURSO

alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, harmonía, conxunto, coro, historia da música, repentización e acompañamento.

alumnos/as de guitarra : instrumento, harmonía, conxunto, coro,  piano complementario, historia da música.

alumnos/as de gaita galega: instrumento, harmonía, conxunto, coro,  piano complementario, historia da música.

alumnos/as outros instrumentos: instrumento, harmonía, orquestra/banda, piano complementario, historia da música

alumnos/as de canto: canto, harmonía, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, historia da música.

 

5º CURSO

alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, análise, coro, música de cámara, historia da música, repentización e acompañamento.

alumnos/as de guitarra : instrumento, análise, coro,  música de cámara, piano complementario, historia da música, repentización e acompañamento.

alumnos/as de gaita galega: instrumento, análise, conxunto, coro,  piano complementario, historia da música.

alumnos/as outros instrumentos: instrumento, análise, orquestra/banda, música de cámara, piano complementario, historia da música

alumnos/as de canto: canto, análise, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, historia da música. 

6º CURSO

alumnos/as de piano e acordeón: instrumento, análise, coro, música de cámara, repentización e acompañamento, itinerario, optativa

alumnos/as de guitarra : instrumento, análise, coro,  música de cámara, piano complementario, repentización e acompañamento, itinerario, optativa.

alumnos/as de gaita galega: instrumento, análise, conxunto, coro,  piano complementario,  itinerario, optativa

alumnos/as outros instrumentos: instrumento, análise, orquestra/banda, música de cámara, piano complementario, itinerario, optativa

alumnos/as de canto: canto, análise, música de cámara, idiomas aplicados ao canto, piano complementario, itinerario, optativa.

ITINERARIOS: Fundamentos de composición, fund. de interpretación, fund. de musicoloxía ou fund. de pedagoxía

MATERIAS OPTATIVAS: Para todas as especialidades: “introdución ao jazz”, “improvisación”, “música tradicional galega”, “técnicas de composición aplicada á didáctica”,  “Segundo Instrumento”,  “Desenvolvemento do oído musical”, “Taller de música moderna”, “Tecnoloxía musical”, asemade, poderase cursar como materia optativa algún itinerario formativo.

 

 

PLAN DE ESTUDOS CON TEMPO LECTIVO

 

    

 

GRAO ELEMENTAL

 

       
CURSO MATERIA TEMPO SEMANAL  
1º, 2º, 3º e 4º  ESPECIALIDADE 1 hora  
  LINGUAXE MUSICAL 2 horas  
  EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL 1 hora (dividida en dúas medias horas)  
       

 

GRAO PROFESIONAL 

 - Especialidades de arpa, clarinete, contrabaixo, fagot, frauta travesa, óboe, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín e contrabaixo

 

 

- Especialidade de guitarra

 

 

 

- Especialidades de acordeón e piano

 

 

- Especialidade de canto

 

 

- Especialidade de gaita galega

 

 

 

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido