Benvida

Benvidos ao novo sitio do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol!

Aquí atoparedes información sobre os estudos e actividades musicais que se desenvolven ao longo do curso neste Conservatorio.

Un saúdo.

O equipo directivo

 

Tamén estamos en facebook:

https://www.facebook.com/cmus.xanviano

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE

 

SETEMBRO - CURSO 2018-19

 

Pinchando na imaxe de abaixo, pódese consultar instruccións, días, horas e aulas das Probas Extraordinarias de Setembro correspondentes ao Curso 2018-19 do alumnado que non superou o curso na convocatoria de Xuño.

 

p.19.07.12

 

 

LISTAXE DE ESPERA POR MATERIAS DE 1º GRAO ELEMENTAL

Despois da 2º Adxudicación celebrada o pasado día 25 de Xuño, configurouse a listaxe de espera que a continuación poderán consultar.

 

p.19.07.03

 

PROBAS DE ACCESO

CURSO 2019-20

A continuación, poderanse consultar as prazas vacantes e curso para as Probas de Acceso do mes de Setembro.

O prazo de matrícula destas Probas de Acceso vai do 4 de Xullo ata o 12 de Xullo e o 2 de Setembro.

VACANTES:

CONTRABAIXO 3º GRAO ELEMENTAL - 1 VACANTE

TUBA 3º GRAO ELEMENTAL - 1 VACANTE

P..19.07.03

 

REVISTA DO

 

CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2018-19

 

A imaxe de abaixo é a portada da Revista Falamus correspondente ao curso 2018-19.

 

Pinchando sobre a imaxe poderedes descargala e consultala.

Esperamos que vos guste.

 

p.19.07.03

 

 

ORDE DE CHAMAMENTO PARA A 2ª ADXUDICACIÓN - 18:30 h. MARTES 25 DE XUÑO DE 2019

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes consultar a orde dos/as aspirantes que aprobaron sen praza segundo a cualificación obtida nas Probas de Acceso a 1º Grao Elemental e como se resolveron os desempates, naqueles casos nos que existía dita casuística.

 

IMPORTANTE:

Aqueles que non poidan asistir a devandita reunión, poderán deixar por escrito a súa elección UNICAMENTE para quedar en LISTAXE DE ESPERA do instrumento elixido ou doutro (neste caso pasa por detrás dos que o elixiron como primeira opción). Dito escrito pode ser enviado vía mail ou entregado na Conserxería do Conservatorio antes das 16:00 h. do Martes 25 de Xuño de 2019.

 

p.19.06.24

 

 

RESULTADOS DAS PROBAS DE

 

ACCESO A 1º GRAO

 

PROFESIONAL

 

 

Curso 2019-20 - XUÑO 2019

 

Unha vez finalizadas todas as Probas de Acceso a 1º Grao Profesional, pódense consultar a totalidade das cualificacións dos/as aspirantes no seguinte link.

 

RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO (link)

 

 

 

p.19.06.25

publicación dos resultados

 das

 probas de acceso a 1º grao

 elemental e prazas vancantes- Xuño 2019

 Curso 2019-20

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar os resultados das/os aspirantes nas Probas de Acceso a 1º Grao Elemental.

 

 

IMPORTANTE:

 

Aqueles/as aspirantes que APROBARON e QUEDARON SEN PRAZA quedan convocados para o vindeiro martes 25 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio para o acto da segunda adxudicación no que se lles explicarán as diferentes opcións para estes casos (adxudicación de vacantes, listaxe de espera...)

Pinchando no seguinte LINK, poderán consultar as prazas vacantes para a segunda adxudicación que se celebrará mañá martes 25 xuño ás 18:30 h. no Salón de Actos.

(p.19.06.24)

 

CONSULTA DOS RESULTADOS DAS

PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO

ELEMENTAL

A partir das 16:00 h. do vindeiro 24 de Xuño de 2019, poderán consultar os resultados das Probas de Acceso a 1º G.E. na web e taboleiro do Centro, para o que deberán recoller un código asignado a cada aspirantes na conserxería do Conservatorio.

Cumprindo ca Lei de Protección de Datos, esta información non se dará por calqueira outra vía.

Unha vez publicados os resultados, aqueles/as aspirantes que APROBARON e QUEDARON SEN PRAZA quedan convocados para o vindeiro martes 25 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio para o acto de segunda adxudicación no que lles explicarán as diferentes opcións para estes casos (adxudicación de vacantes noutros instrumentos, listaxe de espera...)

 

(p.19.06.21

 

 

PUBLICACIÓN DE DÍAS E HORAS DOS/AS ASPIRANTES ÁS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL - XUÑO 2019

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Profesional dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.19.06.13)

 

CONSULTA DOS RESULTADOS DAS

PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO

ELEMENTAL

A partir das 16:00 h. do vindeiro 24 de Xuño de 2019, poderán consultar os resultados das Probas de Acceso a 1º G.E. na web e taboleiro do Centro, para o que deberán recoller un código asignado a cada aspirantes na conserxería do Conservatorio.

Cumprindo ca Lei de Protección de Datos, esta información non se dará por calqueira outra vía.

Unha vez publicados os resultados, aqueles/as aspirantes que APROBARON e QUEDARON SEN PRAZA quedan convocados para o vindeiro martes 25 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio para o acto de segunda adxudicación no que lles explicarán as diferentes opcións para estes casos (adxudicación de vacantes noutros instrumentos, listaxe de espera...)

 

(p.19.06.21)

SOBRES DE MATRÍCULA

A partir do día de hoxe, 12 de Xuño de 2019, xa tedes a vosa disposición os sobres de matrícula para o alumnado que superou o curso 2018-19 na convocatoria de Xuño.

Recordade que o prazo de matrícula é do 27 de xuño ao 12 de xullo.

O resto de datas do voso interese, podédelas consultar máis abaixo.

p.19.06.12

 

PUBLICACIÓN DE DÍAS E

 

HORAS DOS/AS  ASPIRANTES

 

ÁS PROBAS DE  ACCESO  A 1º

 

GRAO ELEMENTAL -  Xuño 2019

 

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.19.06.13)

BECAS DE MÚSICA NO ESTRANXEIRO

A Fundación Alvargonzález convoca 2 becas para realizar estudos de música de postgrado no estranxeiro.

Podedes consultar a convocatoria no seguinte link:

Fundación Alvargonzález

Esperamos que sexa do voso interese

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º

GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a 1º curso de Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 p.19.06.09 - m.19.06.12

 

TITORÍAS FIN DE CURSO 18-19

O día 6 de Xuño de 2019, realizaranse as Titorías dos/as diferentes profesores/as, onde se entregarán os Boletíns de Cualificacións e os Informes de Avaliación Negativa, se é o caso, como marca a lei, ademáis de poder facer as consultas que teñan as familias.

A distribución de horas e aulas están publicadas no taboleiro do Centro e poderanse consultar no seguinte link: Titorías Fin de Curso 2018-19.

 p.19.06.04

DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO

Pinchando no título deste apartado, podedes descargarvos un arquivo para a consulta das datas de final de curso, probas de acceso, matriculacións...

 

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO PROFESIONAL – CURSO 2019-20

A continuación, pinchando na imaxe de abaixo, podedes consultar o número de prazas ofertadas para as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental e 1º Grao Profesional para o curso 2019-20.

 Recordámosvos que as datas para a matriculación das Probas de Acceso a 1º G.E. e 1º G.P. (xunto a outras que poden ser do voso interes) están expostas  nesta pantalla principal e no seguinte link (DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO).

P-.18.05.09

 

GUÍA DO ALUMNADO E DO PROFESORADO

Todo as familias teñen a súa disposición a "Guía do Alumnado - 2018-19" para a súa consulta e información sobre os aspectos máis relevantes do Centro. Podédelo consultar e descargar no menú dereito "Alumnado">"Guía do Alumnado"

De igual xeito, o profesorado ten accesible no menú privado de Profesorado a "Guía do Profesorado -2018-19".

Esperamos que sexa da vosa axuda.

 


 

 

p. 18.09.26

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Segundo a normativa vixente (Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música) no seu artigo 5º aparece:

"(…) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro (…)"

 Pinchando na imaxe de máis abaixo, poderedes consultar os Contidos e Criterios de Avaliación das materias susceptibles de ser avaliadas nas Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

 Esta información foi extraída das diferentes Programacións Didácticas (poden ser consultadas na páxina web) das materias que se imparten no Centro e estará publicada no taboleiro do Centro ata o 31 de Maio por motivos de espazo, quedando a vosa disposición neste espazo web.p.19.04.11

 

REVISTA DO

 

CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2017-18

 

A imaxe de abaixo é a portada da Revista Falamus correspondente ao curso 2017-18.

 

Pinchando sobre a imaxe poderedes descargala e consultala.

Esperamos que vos guste.

 

p..18.07.24 

   

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido