Benvida

Benvidos ao novo sitio do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol!

Aquí atoparedes información sobre os estudos e actividades musicais que se desenvolven ao longo do curso neste Conservatorio.

Un saúdo.

O equipo directivo

 

Tamén estamos en facebook:

https://www.facebook.com/cmus.xanviano

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO PROFESIONAL – CURSO 2019-20

A continuación, pinchando na imaxe de abaixo, podedes consultar o número de prazas ofertadas para as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental e 1º Grao Profesional para o curso 2019-20.

 Recordámosvos que as datas para a matriculación das Probas de Acceso a 1º G.E. e 1º G.P. (xunto a outras que poden ser do voso interes) están expostas  nesta pantalla principal e no seguinte link (DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO).

P-.18.05.09

 

 

DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO

Pinchando no título deste apartado, podedes descargarvos un arquivo para a consulta das datas de final de curso, probas de acceso, matriculacións...

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 

O vindeiro 26 de Abril de 2019, celebrarase no noso Conservatorio unhas Xornadas de Portas Abertas para todos aqueles aspirantes que desexen realizar as pertinentes Probas de Acceso a 1º GRAO ELEMENTAL para o Curso 2019-20.

 

Ás 17:00 h. dese día, haberá unha charla no Salón de Actos "José Arriola" do noso Centro e a cargo da Coordinadora de Grao Elemental e do Xefe de Estudos do Conservatorio, onde se plantearán aquelas cuestións que poden ser do voso interese, ademáis resolver aquelas dúbidas ás familias dos/as aspirantes sobre ás Probas de Acceso.
A continuación, ás 18:00 h. (NON ANTES), as familias poderán entrar nas aulas habilitadas para que podades escoitar, probar ou experimentar..., segundo decida o profesorado, cos diferentes instrumentos que estén dispoñibles.
ACTUALIZACIÓN (26/4/2019): o programa e distribución de aulas dispoñibles podedelas consultar pinchando na imaxe de abaixo.

 

 

p.19.04.11

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Segundo a normativa vixente (Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música) no seu artigo 5º aparece:

"(…) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro (…)"

 Pinchando na imaxe de máis abaixo, poderedes consultar os Contidos e Criterios de Avaliación das materias susceptibles de ser avaliadas nas Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

 Esta información foi extraída das diferentes Programacións Didácticas (poden ser consultadas na páxina web) das materias que se imparten no Centro e estará publicada no taboleiro do Centro ata o 31 de Maio por motivos de espazo, quedando a vosa disposición neste espazo web.p.19.04.11

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE AS PROBAS DE ACCESO A 1º G.P.

 

O vindeiro Xoves 4 de Abril ás 19:00 h.  celebrarase no Salón de Actos "José Arriola" do Conservatorio unha reunión informativa sobre as Probas de Acceso a 1º Grao Profesional a cargo do Xefe de Estudos e Coordinadora de Grao Elemental.

 

 

p.19.03.26

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE ITINERARIOS E OPTATIVAS DE  6º G.P. PREVISTAS PARA O CURSO 2019-20
O vindeiro Xoves 25 de Abril ás 19:00 h. celebrarase no Salón de Actos "José Arriola" do noso Centro, unha reunión informativa dirixida principalmente cara o alumnado de 5º G.P. co fin de dar toda a información necesaria sobre os Itinerarios e Optativas que previsiblemente poderían ser ofertadas para o vindeiro Curso 2019-20.

O Xefe de Estudos e o diferente Profesorado que teña previsto impartir os correspondentes Itinerarios e Optativas o ano que ven, serán o encargado de dar a información pertinente.

p.19.04.11

CUALIFICACIÓNS DO II TRIMESTRE

A partir das 17:00 h. do xoves 21 de Marzo de 2019, as familias ou alumnado maior de idade poderán consultar en Centros Net (podedes pinchar neste link ou na opción que aparece no menú da columna da dereita desta web que pon Acceso CENTROSNET) as cualificacións do II Trimestre.

 

Asemade, pinchando en Instruccións acceso cualificacións (podédelo ver na columna dereita desta web) abrirase unha páxina nova para tratar de solventar aquelas dúbidas que poidan xurdir así como as diferentes opcións que aparecen nesa aplicación.

 

Calqueira dúbida que teñades, por favor, poñédevos en contacto co Conservatorio a maior brevidade posible.

 

p.19.03.21

 

TITORÍAS 2018-19

Premendo no título deste epígrafe, podedes  consultar as Titorías das/os Docentes do Centro e que podedes solicitar na Conserxería.

Prégase que sexan solicitadas con tempo suficiente.

Podédelas consultar no menú "Alumnado" da marxe esquerda da web.

p.19.01.18

 

REVISTA DO

 

CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2017-18

 

A imaxe de abaixo é a portada da Revista Falamus correspondente ao curso 2017-18.

 

Pinchando sobre a imaxe poderedes descargala e consultala.

Esperamos que vos guste.

 

p..18.07.24

GUÍA DO ALUMNADO E DO PROFESORADO

Todo as familias teñen a súa disposición a "Guía do Alumnado - 2018-19" para a súa consulta e información sobre os aspectos máis relevantes do Centro. Podédelo consultar e descargar no menú dereito "Alumnado">"Guía do Alumnado"

De igual xeito, o profesorado ten accesible no menú privado de Profesorado a "Guía do Profesorado -2018-19".

Esperamos que sexa da vosa axuda.

 

p. 18.09.26

   

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido