Benvida

Benvidos ao novo sitio do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol!

Aquí atoparedes información sobre os estudos e actividades musicais que se desenvolven ao longo do curso neste conservatorio.

Un saúdo.

O equipo directivo

 

Tamén estamos en facebook:

https://www.facebook.com/cmus.xanviano

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

 

- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

(p.17.05.17)

-ORDE PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS VACANTES

Segundo o aprobado no pasado Consello Escolar celebrado o 5 de Abril de 2017, quedou establecido a orde da Listaxe de Espera para o mes de Setembro das prazas vacantes. Podedes consultala no seguinte título (link): Orde para a Adxudicación de prazas vacantes

(p.17.05.11)

 - OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO PROFESIONAL

No seguinte enlace, poderán consultar a oferta de prazas para as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental e 1º Grao Profesional: Oferta de Prazas 1º G.E. e 1º G.P. - 2017-18      

(p.17.05.05)

- CONVOCATORIA PARA O ALUMNADO CON PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA

No menú da dereita titulado "Alumnado">"Perda de Avaliación Continua", éstes poderán comprobar as datas, horas e aulas das Probas naqueles casos nos que existira a Perda de Avaliación Continua, tal como se indica nas diferentes Programacións Didácticas e no N.O.F. do Centro.

Non aparecerán nomes, nin apelidos para cumprir ca Normativa de Protección de Datos; por iso, é necesario coñecer o número de expediente para a súa comprobación.

No caso de existir algún problema, dúbida..., débense poñer en contacto co/a Profesor/a correspondente.

(p.17.04.25)

- CALENDARIO BÁSICO DE ACTIVIDADES DO CMUS XAN VIAÑO - 2016-17  

No título anterior, tedes a vosa disposicion o calendario básico de actividades do noso Conservatorio para o curso 2016-17, actualizado despois das instruccións recibidas por parte da Consellería.                                                                                                                                                  

(actualizado 17.04.06)

 

- DATAS DE INTERESE: FIN DE CURSO, PROBAS DE ACCESO, MATRICULACIÓN, AVALIACIÓNS, TITORÍAS...

Despois das instruccións recibidas pola Consellería no pasado mes, si pinchades no título deste apartado, podedes consultar as diferentes datas dos prazos de matrícula, datas de publicacións de tribunais e exames, datas das probas de acceso...

Tamén publicadas no Taboleiro do Centro.                                                                                                                                                                               

(p.17.03.22)

 - PUBLICACIÓN DOS CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º G.P.

Segundo aparece na Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música no seu CAPÍTULO II, no apartado ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE ACCESO no Artigo 5º: "(...) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro. (…)".  (p.17.03.15)

Toda a información aquí amosada, foi extraída das diferentes Programacións Didácticas das materias que se imparten no Centro.

De xeito paralelo, poderanse consultar na páxina web no menú "Probas de Acceso">"Probas de Acceso a 1º G.P." e no seguinte link Contidos e Criterios de Avaliación de Probas de Acceso a 1º G.P. - 2016-17.

 

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido