Benvida

Benvida a páxina Web do CMUS Xan Viaño de Ferrol

 Estimados membros da Comunidade Educativa:

 Sendo conscientes da inquietude que está xerando o comenzo do curso 2020/2021, e tendo en conta as actuais circunstancias sanitarias relativas á pandemia do COVID-19, informámoslles que:

 Seguindo as instruccións de 31 de Xullo de 2020 e baseándose no Protocolo Covid publicado pola Consellería a data 31 de Agosto de 2020, o equipo COVID-19 do Xan Viaño está a realizar o  seu traballo nestes días concretando o Protocolo COVID do noso centro.

 No equipo directivo estamos traballando ultimando detalles co obxecto de que o noso conservatorio sexa un espazo sanitariamente seguro para  toda a comunidade educativa.

 Previsiblemente,previo ao inicio das clases, publicarase información sobre o Protocolo COVID. Todo isto de conformidade coas instruccións que vaiamos recibindo por parte da administración.

 A vosa comprensión e colaboración é fundamental para a organización e desenvolvemento do curso.

 Seguimos traballando para abrir o centro da forma máis segura posible.

  O equipo directivo.

 

ACTUALIZACIÓN - 23 de Setembro de 2020

                  

       

ACTUALIZACIÓN - 23 de Setembro de 2020

GUÍA COMUNIDADE EDUCATIVA PROTOCOLO COVID

Pinchando na imaxe, podedes descargarvos un arquivo a xeito de resumo do Protocolo COVID

no que están a traballar o noso Equipo COVID

MODIFICACIÓNS IMPORTANTES NO PUNTO

3."Medidas de carácter organizativo".

Aconsellamos a súa consulta

      

 

Actualiación 10/10/20  - Publicación do 28 de Setembro de 2020

PLAN DE ADAPTACIÓN - Á SITUACIÓN COVID19

NO CURSO 2020-2021

Pinchando no título ou na imaxe, a Comunidade Educativa poderá descargar e consultar todo o referente a aqueles aspectos do COVID-19 no noso Centro.

Versión anterior: Actualización do 29/9/20

 

Publicación do 2 de Outubro de 2020

XESTIÓN DE GROMOS

Pinchando na imaxe de abaixo, podedes consultar unha explicación sobre a actuación frente aos gromos

 

 

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

 

 

Neste apartado aparecerán o profesorado que comunique a súa ausencia

21 de OUTUBRO de 2020

Ausencia de profesorado no día de hoxe:

 Roberto (Docente de Piano)

Raquel (Docente de Piano)

Óscar (Docente de Percusión)

Isabel S. (Docente de Violín)

Adolfo (Docente de Trompa)

David (Docente de Saxofón) de 19:00 a 20:00 h.

Begoña (Docente de Fundamentos) de 17:00 a 20:00 h.

 

 

              Publicacións de Outubro 2020       

 

Publicación do 14 de Outubro de 2020

XUSTIFICANTE DE FALTAS

Nos títulos de abaixo, as familias poderán descargar os arquivos para ser cubertos e entregados posteriormente aos docentes correspondentes para xustificar as faltas dos/as seus/súas fillos/as.

Nas vindeiras dats, tamén estarán dispoñibles no apartado de Alumnado (na columna da esquerda) e no apartado de Guía do Alumnado.

Xustificantes - .odt               Xustificantes - .doc            Xustificante - .pdf

 

 

Publicación do 19 de Outubro de 2020

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

As familias teñen a súa disposición as Programacións de todas as materias que se imparten no noso Centro nesta mesma web.

Para elo, deberán acceder á columna da esquerda desta páxina, pinchar onde pon "Departamentos e Programacións - 2020-21" e poderedes acceder a cada un dos diferentes Departamentos cas súas materias e programacións correspondentess

Si tedes algunha dúbida acerca da localización, podedes preguntarlle ao/á docente .

 

              Publicacións de Setembro 2020       

 

 

Actualización 30/09/20 - a. 29/9/20 - Publicación do 25 de Setembro de 2020

INTRUCCIÓNS sobre A DOCENCIA das MATERIAS DE BANDA, ORQUESTRA e CORO de G.P.

Pinchando nas imaxes correspondentes as materias, poderedes consultar unha serie de instruccións sobre o funcionamento das devanditas materias que están condicionadas pola situación sanitaria actual

                                        

             Banda de 1º e 2º G.P.                       Banda de 3º a 6º G.P. (Actualiz. 7/10/20)

 

 

                                         

    Orquestra de Corda de G.P.(Act. 14/10/20)                    Coro de G.P.

 

AVISO: o alumnado da Orquestra de G.P. que estiveran o ano pasado, deberán traer as partituras do curso 2019-20

 

CALQUEIRA DÚBIDA OU ERRO, POR FAVOR, POÑÉDEVOS EN CONTACTO CO CONSERVATORIO A TRAVÉS DO MAIL (cmus.xanviano@edu.xunta.es).

 

BON COMEZO DE CURSO!

 

 

 

Publicación do 25 de Setembro de 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DA ANPA

Pinchando neste título, poderedes descargar o boletín de inscripción e as súas instruccións para formar parte da ANPA do Centro.

 

 

Actualizado 28/09/20 - Publicación do 24 de Setembro de 2020

PROBAS de ACCESO a OUTROS CURSOS G.P. (agás 1º G.E. e 1º G.P.)

Convócanse a proba de acceso a 3º G.P. de Violín. Pinchando na imaxe de abaixo, pódese consultar días, horas e aulas.

 


 

 

 

Publicación do 23 de Setembro de 2020

AVISO do ANPA do CONSERVATORIO

Devolución de libros:

Aqueles que teñan libros, deberán devolvelos na conserxería do Centro, o antes posible para poder preparar os préstamos deste año.

 
Préstamo de libros para este curso:
Aquelas familias interesadas deberán enviar un correo electrónico ao mail do ANPA (anpaxanviano@gmail.com) incluíndo os seguintes datos: nome do neno/a, curso e socio do ANPA no curso pasados: nombre del niño o niña, curso,socio do Anpa no curso pasado: si ou non, devolución de libros: si ou non.
 
Próximamente comunicaremos como poderedes facervos socios do ANPA e cando será a asamblea ordinaria.
 
Grazas e bon comezo de curso.

https://www.facebook.com/ANPA-do-conservatorio-de-musica-de-Ferrol-Xan-Via%C3%B1o-1892978347615231/

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 21 de Setembro de 2020

LISTAXES DE GRUPOS DE

 CONXUNTO e MÚSICA de CÁMARA

 Pinchando nos títulos de abaixo, poderedes consultar o documento de Conxunto ou Música de Cámara que consta das seguintes partes:

1. Listaxe dos diferentes grupos de Conxunto e Música de Cámara.

2. Listaxe por orde alfabético de apelido do alumnado para unha rápida localización do grupo asignado.

3. Hora e aula asignada a cada docente para que as familias asistan ao Centro á hora da elección de Conxunto e/ou Música de Cámara.

Só poderán acceder ao Centro un máximo de dúas persoas por familia e deberán seguir todas as indicacións do persoal do Conservatorio.

Elección horaria Conxunto - 23 de Setembro:

CONXUNTO

 

Elección horaria de Música de Cámara - 24 de Setembro:

 MÚSICA de CÁMARA


 

 

Actualizado 20.09.20: Publicación do 18 de Setembro de 2020

ITINERARIOS E OPTATIVAS

Hoxe a tarde elixíronse os días e horas nas que se impartirán as materias dos Itinerarios e Optativas de 6º G.P. e que poñemos a continuación:

It. Pedagoxía: Luns de 20:00 a 21:00 h. / It. Composición: Luns de 16:00 a 17:00 h.

It. Interpretación: Luns de 19:00 a 20:00 h. ou Venres de 11:00 a 12:00 h. / It. Musicoloxía: Luns de 19:00 a 20:00 h.

Desenvolvemento do Oído Musical: Mércores de 18:00 a 19:00 h. / Música Tradicional: Luns de 17:00 a 18:00 h.

Técnicas de Composición aplicadas á Didáctica: Mércores de 20:00 a 21:00 h. / Novas Tecnoloxías aplicadas á Música II: Venres de 19:00 a 20:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 Publicación do 26 de Setembro de 2020

MODELO de DECLARACIÓN

RESPONSABLE

Como parte do protocolo COVID, as familias deberán entregar debidamente cuberta e firmada o documento que podedes descargar pinchando na imaxe de abaixo aos titores (docente que imparte o instrumento) ao longo da primeira semana de clase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 23 de Setembro de 2020

ELECCIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO

- A partir do día 25, os/as docentes poderán confeccionar os horarios de instrumento poñéndose en contacto cas familias a través dos medios que dispoñan ámbalas partes (teléfono, mail, videoconferncia...).

- NON SERÁN PRESENCIAIS: non haberá

presentacións, nin acto algún no Centro.

 - Non se poderá adxudicar o horario de

instrumento, si non ten asignados os horarios das

materias dos días pasados.

-As clases de instrumento deberán ser marcadas dentro das franxas do horario do docente.

- Non se pode modificar as franxas horarias

asignadas ao profesorado, nin as Gardas.

 

 

Actulizado 28.09.20 - Publicación do 23 de Setembro de 2020

LISTAXES DEFINITIVAS DOS GRUPOS DE LINGUAXE MUSICAL (G.E. e G.P.) e EDUCACIÓN AUDITIVA (G.E.)

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes consultar os diferentes grupos DEFINITIVOS das materias de Liguaxe Musical e Educación Auditiva.

MOI IMPORTANTE:

O alumnado de LINGUAXE MUSICAL de GRAO PROFESIONAL e os grupos 3º C e 3º D de GRAO ELEMENTAL realizan as entradas e saídas pola PORTA de sempre (PLANTA BAIXA).

 O resto do alumnado de LINGUAXE MUSICAL E EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL de GRAO ELEMENTAL (1º todos os grupos, 2º todos os grupos, 3º A, B, C1, C2, D1, D2, E, F así como 4º todos os grupos), realizan as entradas e saídas pola porta da PRIMEIRA PLANTA (na rúa Telleiras).

 Nestas LISTAXES DEFINITIVAS (non nas provisionais), aparece o detalle das HORAS de ENTRADAS e SAÍDAS escalonadas de cada grupo así como a porta de entrada/saída. É importante que respeten estas indicacións. Deste xeito evítase a confluencia excesiva de alumnado nos espazos do centro.

 GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN!

 

 

 

Publicación do 18 de Setembro de 2020

LISTAXES DEFINITIVAS DOS GRUPOS DE COLECTIVAS TEÓRICAS DE GRAO PROFESIONAL

Pinchando imaxe de abaixo, poderedes consultar os diferentes grupos DEFINITIVAS das seguintes materias:

Harmonía 3º G.P.

Novas Tecnoloxías aplicadas á música 3º G.P.

Harmonía 4º G.P.

Historia da Música 4º G.P.

Análise 5º G.P.

Historia da Música 5º G.P.

 

Análise 6º G.P.

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN da Publicación do 16 de Setembro de 2020

LIBROS DE TEXTO

DEPARTAMENTO DE

 LINGUAXE MUSICAL e

EDUCACIÓN AUDITIVA

CON ISBN

 Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes consultar a listaxe de libros de texto e material necesario para este curso 2020/21 nas  materias de Linguaxe Musical (de 1º a 4º Grao Elemental e 1º e 2º Grao Profesional) e Educación Vocal (de 1º a 4º Grao Elemental) que o Departamento de Linguaxe Musical pensa utilizar ao longo do actual.

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 13 de Setembro de 2020

PUBLICACIÓNS LISTAXES e/ou PRESENTACIÓNS do CURSO 2020-21

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes descargar e/ou consultar os días e horas das diferentes "presentacións" que comezarán a partir do día 16 de Setembro, así como outra información que será do voso interese.

No documento anterior tedes dous impresos que podedes descargar e cubrir a continuación:

- Petición de Cambio de Grupo - 2020-21 - Podédelo descargar e cubrir dende un ordenador, tablet... para posteriormente envialo á dirección que corresponda.

- Consentimento non pianista e/ou Garda - Será cuberto e entregado ao/á profesor/a de instrumento.

 

Publicación do 15 de Setembro de 2020

ACLARACIÓNS ás PUBLICACIÓNS e PRESENTACIÓNS:

- CONXUNTO e CÁMARA

Ante as dúbidas das familias, pasamos a explicar o proceso das Presentacións de Conxunto e Cámara.

Publicaranse as listaxes de Conxunto e Música de Cámara a partir das 14:00 h dos días 23 e 24, respectivamente; nesas listaxes aparecerán as horas ás que deberán asistir as familias (máximo dúas persoas) para elixir o horario co docente asignado. Irán por quendas para evitar aglomeracións.

Quedamos a vosa disposición

 

- Cambio de hora da Banda 3º a 6º G.P.

Por motivos organizativos e sanitarios, o horario de Banda de 3º G.P. a 6º G.P. pasa a ser de 20:30 a 22:00 h. (Martes)

- Cambio de hora da Banda 1º e 2º G.P.

Por motivos organizativos e sanitarios, o horario de Banda de aº G.P. e 2º G.P. pasa a ser de 20:30 a 22:00 h. (Xoves)

Publicación do 11 de Setembro de 2020

publicación dos resultados das probas de acceso a 1º grao elemental - Setembro 2020

 Curso 2020-21

  Aqueles/as aspirantes que APROBARON e QUEDARON SEN PRAZA quedan convocados para o vindeiro Luns 14 de Setembro de 2020 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio para o acto da "Segunda Adxudicación".

 

A non asistencia a dita reunión fai perder todos os dereitos do aspirante.

Se algunha das familias, por causas xustificadas, non pode asistir, deberá poñerse en contacto co Conservatorio antes das 12:00 h. da mañá do Luns 14 de Setembro de 2020.

 

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar os RESULTADOS das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental.

Os aspirantes que obtiveron praza (marcados cun "SI"),  poderán

formalizar a matrícula do 14 ao 16 de Setembro de 2020.

Pinchando na seguinte imaxe, poderán consultar as PRAZAS VACANTES para a segunda adxudicación que se celebrará o Luns 14 de Setembro de 2020 no Salón de Actos do Conservatorio.

Publicación do 3 de Setembro de 2020

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓNPARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º

GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a 1º curso de Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 

 

                          Publicacións de Xuño        
ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO
ELEMENTAL (ver abaixo no bloque da titulado "PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE
ACCESO A 1º GRAOELEMENTAL (novo ingreso)")

AMPLÍASE O PRAZO DE MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE

ACCESO A 1º G.E. ATA O 15 DE XULLO DE 2020

 

 

 Publicación do 4 de Xuño de 2020

 

DATAS DE INTERESE

Unha vez finalizado o curso, se cliqueades enriba de imaxe de abaixo, teredes acceso a un resume de datas de interese de matriculación, prazos...

 

Publicación do 3 de Xuño de 2020

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN E

DATAS DE INTERESE SOBRE PROBAS

DE ACCESO, PROBAS DE SETEMBRO...

Pinchando na imaxe de abaixo, podedes consultar, dun xeito máis esquemático, un calendario informativo sobre prazos, datas… das Probas de Acceso a 1º Grao Elemenal e 1º Grao Profesional , probas de setembro...

O Conservatorio Xan Viaño resérvase o dereito de facer os cambios necesarios por cuestións organizativas ou de forza maior.


  

 

Publicación do 5 de Maio de 2020 - Actualización do 12 de Xuño de 2020

OFERTA DE PRAZAS

PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO

PROFESIONAL

CURSO 2020-21

A continuación, pinchando na imaxe de abaixo, podedes consultar o número de prazas ofertadas para as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental (novo ingreso) e 1º Grao Profesional para o curso 2020-21.

 

 

 

 

Publicación do 1 de Xuño de 2020

DATAS DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL (novo ingreso) e 1º GRAO PROFESIONAL

 

Seguindo a Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 publicada o pasado 29 de Maio e a súa posterior aclaración, están programadas para as seguintes datas:

PROBAS DE ACCESO A 1º Grao Elemental (novo ingreso) - No mes de Setembro (por determinar datas)

PROBAS DE ACCESO a 1º GRAO PROFESIONAL - A partir do 15 de Xuño

Aconsellámosvos que esteades atentos a web do Centro para as novidades que poidan xurdir.

 

Publicación do 1 de Xuño de 2020

INSTRUCCIÓNS e

ACLARACIÓNS da

CONSELLERÍA sobre

PROBAS DE

ACCESO E

MATRICULACIÓNS

A continuación, deixámosvos as Instruccións e Aclaracións enviadas pola Consellería o pasado Venres 29 de Maio de 2020 para a vosa consulta:

 - Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza.

 

 - Aclaracions ás anterior Resolución

                     Publicacións de ABRIL               

 

Publicación do 29 de Abril de 2020

INSTRUCCIÓNS do do 27 de abril de 2020,

da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación

Educativa para o desenvolvemento

do terceiro trimestre do curso académico

2019/20, nos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia.

No día de onte, a Consellería publicou as instruccións que podedes consultar pinchando no título.

Faltan por detallar varios aspectos que iremos anunciando; esto dependerá da evolución da Alerta Sanitaria e dunha serie de reunións das que estamos á espera.

p.20.04.29

Publicación do 26 de Abril de 2020

DIRECTRICES DO MINISTERIO DE

EDUCACIÓN e

FORMACIÓN PROFESIONAL

Con data do 22 de Abril, publicouse unha serie de directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-20 e o inicio dpo 2020-21, ante a situación de crisis ocasionada polo COVID-19

Podedes acceder ao devandito BOE pinchando no seguinte link: LINK

Nos vindeiros días, esperamos ter as concreccións que consideren que serán enviadas pola Consellería de Educación.

p.20.04.26

 

Pûblicación do 18 de Abril de 2020

ORIENTACIÓNS

PROVISIONAIS DO 17

de ABRIL PARA O

DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO

TRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 (á

espera da publicación da normativa estatal

correspondente)

Pinchando no título desta entrada, accederedes as derradeiras instruccións enviadas pola consellería con data 17 de Abril e Á ESPERA DE INFORMACIÓN MÁIS CONCRETA QUE AFECTE AO NOSO CENTRO: en canto a teñamos, publicarémola nesta web.

Ánimo!

p.20.04.18

 
 
 
 
 
Publicación do 30 de Abril de 2020

COMUNICACIÓNS e

NOTIFICACIÓNS a

través de CENTROS NET

Aconsellamos ás familias que entren en CentrosNet (ver na columna da dereita) de vez en cando, xa que é a plataforma na que pode haber notificacións dos/as profesores/as do Centro dos/as seus/súas fillos/as.

Se tivesen algún problema para acceder, poden poñerse en contacto co Centro para este tema ou para o que desexen a través do mail: cmus.xanviano@edu.xunta.es

p.20.04.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación do 22 de Abril de 2020

AVISO ÁS FAMILIAS

O Calendario de Actividades do noso Centro continúa vixente, Á

ESPERA DE INFORMACIÓN MÁIS

CONCRETA QUE AFECTE AO NOSO CENTRO que esperamos á maior brevidade posible e salvo aquelas que teñan que ver coa apertura do Centro, aspecto limitado ao Estado de Alarma no que nos atopamos e polo que o noso Centro se atopa pechado cara o público, segundo as instruccións da Consellería do pasado mes de Marzo.

 ÁNIMO.

m.27.04.20-p.20.04.22

 

Publicación do 14 de Abril de 2020

COMUNICADO DA

CONSELLERÍA

O Luns, 13 de abril, a Consellería ven de publicar unha serie de instruccións para as direccións dos Centros que podedes consultar no seguinte link e que pode ser do voso interese:

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre

p.20.04.14

                    Publicacións de MARZO               

 Publicación do 13/3/2020

INSTRUCCIÓNS DA CONSELLERÍA

A Xunta ven de publicar no día de hoxe ás 13:56, unha serie de instruccións que se poden consultar no seguinte link:
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30550

 
 
 

 Publicación do 12/3/2020

INFORMACIÓN  SOBRE A

ACTIVIDADE DOCENTE

PARA OS VINDEIROS DÍAS

Estimadas familias:

Como ven de informar a Consellería mediante o comunicado do Presidente da Xunta, péchanse os centros educativos de todos os niveis educativos para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020.

Esto inclúe o noso centro, polo que vos informamos:

Suspendemos as clases e todas as actividades previstas a partir de mañá venres, ainda que mañá o centro permanecerá aberto no horario habitual para facilitar a organización e conciliación das familias.

O centro segue atento ás indicacións da Consellería e das Autoridades Sanitarias e vos manteremos informados de cada decisión que se tome.

Quedamos a espera das instrucións que nos cheguen da Consellería; utilizaremos a web e Facebook do Centro para aportar toda aquela información que sexa relevante.

Reiterar que se deben seguir as recomendacións de prevención que aconsella a Consellería.

Recibide cordiais saúdos.

p.20.03.1

 

REVISTA DO

 

CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2018-19

 

A imaxe de abaixo é a portada da Revista Falamus correspondente ao curso 2018-19.

 

Pinchando sobre a imaxe poderedes descargala e consultala.

Esperamos que vos guste.

 

p.19.07.03

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido