Benvida

Benvidos ao novo sitio do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol!

Aquí atoparedes información sobre os estudos e actividades musicais que se desenvolven ao longo do curso neste Conservatorio.

Un saúdo.

O equipo directivo

 

Tamén estamos en facebook:

https://www.facebook.com/cmus.xanviano

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

 

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO 2018

Pedímosvos a vosa colaboración para a cumprimentación da "Enquisa de Satisfacción do Alumnado 2018" que está matriculado neste curso.

Estará operativa dende o 7 ao 28 de Maio e, para elo, debedes ir a páxina de Centros Net, identificarvos co voso nome de usuario e contrasinal e xa vos aparece a enquisa nada máis entrar.

Grazas pola vosa colaboración  

 

 

 

 

 

p.18.05.09

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO

A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO PROFESIONAL – CURSO 2018-19

Na imaxe de abaixo, podedes pinchar nela para

consultar as prazas ofertadas nas Probas de Acceso a 1º

Grao Elemental e 1º Grao Profesional para o curso 2018-19.

 

Recordámosvos que as datas para a matriculación das Probas de

Acceso a 1º G.E. e 1º G.P. (xunto a outras que poden ser do voso

interes) están expostas  nun título de máis abaixo e no seguinte link (DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO).

p.18.05.09 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Segundo a normativa vixente (Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música) no seu artigo 5º aparece:

"(…) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro (…)"

 Pinchando na imaxe de máis abaixo, poderedes consultar os Contidos e Criterios de Avaliación das materias susceptibles de ser avaliadas nas Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

 Toda a información aquí amosada, foi extraída das diferentes Programacións Didácticas (poden ser consultadas na páxina web) das materias que se imparten no Centro e estará publicada no taboleiro do Centro (ata o 1 de Xuño, por motivos de espazo).

v.18.04.14

                         

ALUMNADO CON PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA

Pinchando na imaxe de abaixo, pódese consultar o día, hora e aula do alumnado que perdera a condición da Avaliación continua e para a que quedan convocados/as tal como aparece neste documento.

Para a súa consulta necesitarase o número de expediente.

Recomendámosvos que se comproben as diferentes Programacións Didácticas e para calqueira dúbida poden poñerse en contacto co docente correspondente.

                                                           

 

 

 

p.18.04.18

 

DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO

Pinchando na imaxe de abaixo, podedes descargar un arquivo para a vosa consulta sobre as datas sobre o final de curso, probas de acceso, matriculacións...

 

 

P.18.04.12

 

ALUMNADO DE 6º G.P. e/ou 2º BAC

Seguindo a normativa e instruccións vixentes, o alumnado que esté a cursar 6º Grao Profeional e/ou 2º de Bacharelato terá a Avaliación Final o día 15 de Maio e os Boletíns de notas serán entregados polos/as Titores/as.

Se algún/ha alumno/a non aparece na seguinte listaxe, que podedes consultar pinchando na imaxe de máis abaixo, ou apreciades algún erro, pídesevos que vos poñades a maior brevedade posible en contacto ca Xefatura de Estudos do Conservatorio.

É recomendable que teñades ou sepades o voso número de expedente para a súa consulta.

P.18.04.12

TITORÍAS - CURSO 2017-18

Dentro do menú "Alumnado" da dereita , tedes un submenú titulado "Titorías", onde podedes consultar as horas de atención ás familias e alumnado (Titorías) dos docentes do noso Centro; máis abaixo poñémosvos un link a este apartado.

Recordámosvos que é aconsellable que solicitedes as titorías con antelación suficiente.

TITORÍAS

p.17.10.08

 

 CONSULTA DE CUALIFICACIÓNS DA

II AVALIACIÓN

A partir das 17:00 h. do vindeiro Mércores 21 de Marzo de 2018, as familias poderán consultar as cualificacións, faltas... do alumnado do noso Centro na web de Centros Net.

 Tedes un acceso directo no menú da dereita desta páxina web (Acceso CENTROSNET) e as instruccións necesarias debaixo dese título (Instruccións acceso cualificacións).

 Se existe algunha dificultade, dúbidas... póñanse en contacto co Conservatorio

 p.18.03.16

 

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido