Benvida

Benvidos ao novo sitio do Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol!

Aquí atoparedes información sobre os estudos e actividades musicais que se desenvolven ao longo do curso neste Conservatorio.

Un saúdo.

O equipo directivo

 

Tamén estamos en facebook:

https://www.facebook.com/cmus.xanviano

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser do interese dos diferentes membros da súa Comunidade Educativa.

REVISATA DO CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2017-18

A imaxe de abaixo é a portada da Revista Falamus correspondente ao curso 2017-18.

Pinchando sobre a imaxe poderedes descargala e consultala.

Esperamos que vos guste.

p..18.07.24

 

 

resultados das probas de acceso

 

a 1º Grao Profesional

Unha vez finalizadas todas as Probas de Acceso a 1º Grao Profesional, pódense consultar a totalidade das cualificacións dos/as aspirantes no seguinte link.

 

RESULTADOS DAS PROBAS DE ACCESO (link)

 

P.18.06.27/v.18.07.04

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE

 

SETEMBRO - CURSO 2017-18

 

A continuación, pinchando na seguinte imaxe pódese

 

consultar instruccións e días, horas e aulas das Probas

 

Extraordinarias de Setembro correspondentes ao Curso

 

2017-18.

                                                       p.18.07.09

publicación dos resultados das

 

probas de acceso a 1º grao

 

elemental - Xuño 2018

 

Curso 2018-19

Pinchando na imaxe de abaixo, poderán consultar os resultados das/os aspirantes nas Probas de Acceso a 1º Grao Elemental .

 

 

p.18.06.22

Probas de Acceso a 1º grao

 

elemental - Xuño 2018

 

Curso 2018-19

 

prazas vacantes

 

Despois das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental deste mes de Xuño de 2018, poderán pinchar na imaxe de abaixo para consultar as prazas vacantes non ocupadas e que se ofertarán o vindeiro 26 de Xuño de 2018 ás 18:30 no Salón de Actos do Conservatorio na que quedan convocados/as todos/as aqueles/as que aprobando, non obtiveron praza; para máis detalles, consulten o documento "Información adicional das Probas de Acceso a 1º G.E.".

p.18.06.22

 

PUBLICACIÓN DE DÍAS E HORAS

 

DOS/AS  ASPIRANTES AS

 

PROBAS

 

DE  ACCESO  A 1º GRAO

 

ELEMENTAL -  Xuño 2018

Pinchando no título anterior, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.18.06.11 - v.18.06.14)

 PUBLICACIÓN DE DÍAS E HORAS DOS/AS ASPIRANTES ÁS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Pinchando no título anterior, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Profesional dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.18.06.13 - m.18.06.15)

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Segundo a normativa vixente (Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música) no seu artigo 5º aparece:

"(…) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro (…)"

 Pinchando na imaxe de máis abaixo, poderedes consultar os Contidos e Criterios de Avaliación das materias susceptibles de ser avaliadas nas Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

 Toda a información aquí amosada, foi extraída das diferentes Programacións Didácticas (poden ser consultadas na páxina web) das materias que se imparten no Centro e estará publicada no taboleiro do Centro (ata o 1 de Xuño, por motivos de espazo).

v.18.04.14

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º

GRAO ELEMENTAL

No seguinte link, pódese consultar o xeito de cualificar aos diferentes aspirantes nas Probas de Acceso a Grao Elemental por parte do Tribunal, así coma o xeito de desempatar: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

p.18.06.06

 

 

ORDE PARA A ADXUDICACIÓN DE
 
PRAZAS VACANTES

Segundo o aprobado no Consello Escolar celebrado o 5 de Abril

de 2017, quedou establecido a orde da Listaxe de Espera para a

adxudicación de prazas vacantes a partir do mes de Setembro.

Podedes consultala no seguinte título (link): Orde para a Adxudicación de prazas vacantes

p.18.06.02

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE AS

PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO

ELEMENTAL

Pinchando neste título, poderán consultar información adicional referente as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental como é o que ten que ver ca Segunda Fase de Adxudicación de Prazas das Probas de Acceso a 1º G.E.

P..18.06.02

 

OFERTA DE PRAZAS PARA AS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL E 1º GRAO PROFESIONAL – CURSO 2018-19

Na imaxe de abaixo, podedes pinchar nela para

consultar as prazas ofertadas nas Probas de Acceso a 1º

Grao Elemental e 1º Grao Profesional para o curso 2018-19.

 

Recordámosvos que as datas para a matriculación das Probas de

Acceso a 1º G.E. e 1º G.P. (xunto a outras que poden ser do voso

interes) están expostas  nesta pantalla principal e no seguinte link (DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO).

P-.18.05.09

DATAS DE INTERESE - FIN DE CURSO

Pinchando na imaxe de abaixo, podedes descargar un arquivo para a vosa consulta sobre as datas sobre o final de curso, probas de acceso, matriculacións...

 

P.18.04.12

   

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido