Skip to Content

INICIO DO CURSO ACADÉMICO 2021-22

Informamos á comunidade educativa que o curso académico 2021-22 dará comezo o mércores 15 de setembro de 2021 segundo o calendario escolar establecido pola CCEU para este curso e os horarios de cada alumno/a que xa

están xa dispoñibles na plataforma de xestión académica do centro  CENTROSNET.

Para ao acceso á plataforma CENTROSNET deberán premer no seguinte enlace:

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=PO9

 O alumnado matriculado no centro en anos anteriores mantén o mesmo usuario e contrasinal.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

Na pestana de Login alumnos deberán introducir

1. Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000

2. DNI do alumno/a sen letra

3. Premer en ENTRAR

4. A plataforma vai solicitar indiquen unha contrasinal persoal e un enderezo de correo electrónico, para proceder ao acceso definitivo á plataforma CENTROSNET, na que poden consultar os horarios, expediente, cualificacións, faltas de asistencia, etc…

 APP CENTROSNET

Todo o alumnado e as súas familias poden acceder á APP da plataforma de xestión académica CENTROSNET no seu móbil ou tablet na que terán un cómodo acceso aos horarios , avisos de publicación de cualificacións, faltas, etc… Para elo é necesario que previamente teñan accedido a CENTROSNET para darse de alta na plataforma desde o seu ordenador tal e como figura anteriormente sinalado.

 Para a descarga da APP CentrosNet  deben seguir os seguintes pasos:  

  1. Deberán descargar a APP CENTROSNET  (Play Store – Apple)
  2. Unha vez descargada seleccionar o centro CMU Vilagarcía de Arousa
  3. Introducir o usuario (Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000)
  4. Introducir a contrasinal: a que teñen indicado para o acceso a CENTROSNET desde o seu ordenador

AULA VIRTUAL

A Aula Virtual é un espazo virtual de docencia e de transmisión de contidos educativos que todo o profesorado terá actualizada no espazo das respectivas materias.

Todo o alumnado (ou as súas familias no caso de alumnos que non sexan quen de facelo solos) deben acceder a Aula Virtual no seguinte enderezo

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/

O  alumnado matriculado no centro en anos anteriores manten o mesmo usuario e contrasinal de acceso.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

  • Indicar o usuario, que é o nome de cada alumno deste xeito : nome.apelido.apelido. No caso de ter un nome composto será: nomenome.apelido.apelido
  • Remitiremos á contrasinal de acceso por correo electrónico que deben mudar tan pronto accedan.

Unha vez realizada a alta na Aula Virtual poden descargar a APP de Moodle para o seu móbil do seguinte xeito:

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es_419 

APPLE: https://apps.apple.com/es/app/moodle/id633359593

  1. Introducir o enderezo da Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/ 
  2. Introducir os datos que solicite a APP.

  

Para calquera dúbida poden dirixirse ao correo electrónico de secretaria@cmusvilagarcia.gal  ou no teléfono do centro 986500916

 

 

CONVOCATORIA EXTRORDINARIA DE ACCESO 1º CURSO DO GRAO ELEMENTAL SETEMBRO 2021

 

Esta convocatoria extraordinaria se realiza segundo a RESOLUCIÓN de data 31/08/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que autoriza ao Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arous á realización de probas de acceso extraordinarias ao 1º curso do Grao Elemental de Música para o curso 2021-22 debido ás vacantes producidas no centro desde o remate da convocatoria ordinaria. 

A Oferta de prazas 

ESPECIALIDADE

1º G. ELEMENTAL

FRAUTA

1

PERCUSIÓN

1

SAXOFÓN

1

TROMBÓN

1

TROMPA

1

TROMPETA

1

VIOLIN

1

VIOLONCHELO

1

TOTAIS

8

 

Matriculación do alumnado

A matriculación do alumnado realizarase nas oficinas do Conservatorio Profesional de Música os días 3, 6 e 7 de setembro en horario de 10:00 a 13:30 horas.

Os candidatos deberán ter oito anos de idade ou un máximo de catorce, cumpridos ou a cumprir dentro do ano natural de 2021.

O alumnado interesado en realizar as probas de acceso deberá cumprimentar a seguinde documentación:

· Impreso de matrícula nas probas de acceso 21-22 debidamente cumprimentado e elixindo por orde as especialidades instrumentais que o alumno desexaría estudar.

· Copia do DNI do(a alumno/a interesado/a ou a folla do Libro de Familia na que figure o/a mesmo/a

 

Pagamento das Taxas

·  Unha vez recibida a solicitude de matrícula o Conservatorio Profesional de Música remitirá por correo electrónico a cada  solicitante o documento de liquidación das taxas das probas de acceso polo importe de 31,20 € e que deberá ser aboado no prazo indicado en cualquera sucursal da rede de oficinas de ABanca, BBVA, CaixaBank o Banco Santander. Ou tamén a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Vilagarcía de Arousa  en https://sede.vilagarcia.gal. Unha vez realizado o pagamento,  o interesado deberá entregar o remitir ao centro o xustificante de pago.

 

No suposto de ter calquera problema para realizar a matrícula deberase comunicar por mail ao enderezo conservatorio@vilagarcia.gal  ou o teléfono 986500916.

 

Lugar e data de celebración das probas

As probas terán lugar o mércores 8 de setembro pola mañá no horario que se comunicará aos interesados por correo electrónico e no taboleiro de anuncios do centro,  unha vez finalice om prazo de matrícula. 

 

+info secretaria@cmusvilagarcia.gal

 

Telf.: 986500916

INFORMACIÓN PROBAS DE ACCESO EXTRAORDINARIAS AO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 21-22 ELEMENTAL SETEMBRO 21

PROBAS DE ACCESO CURSO 2021-22

APERTURA DO PRAZO DE INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO AO  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022

O Conservatorio Profesional de Música abre o proceso de inscrición para as probas de acceso ao curso académico 2021-2022 para o 1º curso do Grao Elemental e o 1º curso do Grao Profesional.

A matrícula nas probas de acceso poderá realizarse desde o mércores 12 ata o venres 21 de maio de 2021.

Toda a información sobre as probas de acceso poderase consultar premendo neste enlace ou ben no documento adxunto que figura baixo estas liñas, onde poderán atopar a oferta pública de prazas para cada un dos graos, así coma os contidos das probas, repertorio orientativo de cada especialidade e criterios de avaliación e cualificación das mesmas. 

A matrícula realizarase ONLINE, remitindo ao enderezo secretaria@cmusvilagarcia.gal a seguinte documentación: 

-  SOLICITUDE DE MATRÍCULA editable debidamente cumprimentada e asinada, preferible dixitalmente, e que tamén poden atopar baixo estas liñas como arquivo adxunto. 

- Copia escaneada do DNI do/a interesado/a ou folla do Libro de familia na que figure inscrito/a

Pagamento das Taxas

Unha vez recibida a solicitude de matrícula, o Conservatorio Profesional de Música remitirá por correo electrónico a cada  solicitante o documento de liquidación das taxas das probas de acceso,  polo importe de 31,20 € no caso do acceso ao Grao Elemental  e polo importe de 83,20 € no caso do acceso ao Grao Profesional,  e que deberá ser aboado no prazo indicado no mesmo en cualquera sucursal da rede de oficinas de ABanca, BBVA, CaixaBank ou Banco Santander. Ou tamén a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Vilagarcía de Arousa en https://sede.vilagarcia.gal.

Unha vez realizado o pagamento o interesado deberá remitir copia do xustificante de pago ao enderezo secretaria@cmusvilagarcia.gal 

A matrícula nas probas de acceso no curso 2021-22 non será efectiva ata que se reciba o xustificante de pago das taxas.

 

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Elemental está previsto teñan lugar o luns 14 ou martes 15 de xuño de 2021.

As probas de acceso ao Grao Profesional están previsto teñan lugar entre o 7 eo 10 de  xuño de 2021.

Os aspirantes ás probas de acceso recibirán información sobre o desenvolvemento da mesma no correo electrónico que faciliten no impreso de matrícula, así coma nesta propia páxina, onde se irán publicando os documentos informativos correspondentes  coma a composición dos tribunais, data e hora das probas, etc..

No suposto de que teñan algún tipo de dificultade para realizar a matrícula online, tal e como se indica anteriormente, pregamos contacten connosco no enderezo de correo secretaria@cmusvilagarcia.gal  ou no teléfono 986 500 916 para poder facilitar un sistema alternativo. 

 IMPORTANTE: todos os candidatos/as deberán acudir ás probas co seu DNi ou documento identificativo. Os candidatos/as ás Probas de Acceso ao Grao profesional deberán presentar partituras orixinais.

 

TRIBUNAIS DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO PROFESIONAL. Publicada  a composición dos tribunais, admitidos, data e hora de celebración das probas de acceso ao Grao profesional que terán lugar entre o luns 7 e o xoves 10 de xuño de 2021. Consultar arquivo adxunto

 

Distribuir contido


by Dr. Radut