Skip to Content

MATRÍCULA FCT / FCT+PROXECTO

Submissions for this form are closed.

 

INFORMACIÓN E FORMULARIOS CURSO 2023/24

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Solicitude de Matrícula Interna:
 • Copia do DNI/NIE/Pasaporte.
 • Documento bancario de pago do Seguro Escolar:
  • 1,12 € (só menores de 28 anos).
  • Entidade ABANCA. IBAN: ES65 2080 5092 0330 4000 7200

 

  COMO ENTREGAR A SOLICITUDE DE MATRÍCULA INTERNA:

 1. Cubrir todos os campos no propio DOCUMENTO EDITABLE
 2. Imprimir o documento cos apartados cubertos
 3. Asinar polo/a propio/a alumno/a ou representante (para os menores de idade, asinan ambos pais/nais ou titores legais)
 4. Entregar coa demais documentación solicitada na SECRETARÍA DO CENTRO

 

 DATAS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

• Alumnado de Réxime de Adultos que accede á FCT ou FCT+PROXECTO, superados todos os módulos na 3ª avaliación: 06, 07 e 08 de xuño

• Alumnado de Réxime de Adultos que accede á FCT ou FCT+PROXECTO, superados todos os módulos na Avaliación Final: 23, 26 e 27 de xuño

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

• SECRETARÍA DO CENTROwebform | by Dr. Radut