Proxecto da Cruz Vermella Xuventude de "Promoción do éxito con mozos en educación non obrigatoria"

Trátase dunha nova iniciativa que ten como obxectivo incidir en todos aqueles factores de índole persoal, económico e do entorno que inflúen no acceso ou continuidade dos estudos.  

O perfil dos mozos entre 16 e 30 anos que queiran participar no proxecto comprende:

  • Comezar ou continuar os seus estudos na ensinanza non obrigatoria, ESO, FP
  • Encontrarse con barreiras económicas para facer fronte aos gastos derivados (pago de taxas, matrículas, material específico, etc.)
  • Necesidade de apoio educativo nas materias cursadas

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
    Logo