Xustificacón de faltas de asistencia

Documentación para xustificar as faltas.

Cando @ nos@ fill@ falta a escola deberemos presentarlle ao/á titor/a un documento para xustificar a falta.

En caso contrario considerarase a falta como "non xustificada".

Para descargar o documento clica no enlace que di 1 adxunto.

 

Distribuir contido