Xeral

Lexislación xeral de educación

LOE (Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación). Publicada no BOE o 4 de maio do 2006 (BOE nº 106), para consultar preme aquí.

Permisos e licenzas do profesorado. Orde do 7 de abril do 2008, publicada no D.O.G. do 23 de abril de 2008, para consultar preme aquí

ROC (Regulamento orgánico das escolas de E.I. educación infantil e dos colexios de E.P. Decreto 374/1996, do 17 de outubro, para consultar preme aquí.

Modificación das ordes que desenvolves os ROCs dos CEIPs, CPIs e IES en materia relacionada coa elección dos horarios, para consultar preme aquí.

Distribuir contido