Restacando as Profesións Artesanais: OS CESTEiROS

Un Obradoiro para crear cestos, formas e deseños.

Unha experiencia artística que agradecemos moito a Rubén.

Aprendemos a utilizar recursos naturais: Bimbios e Salgueiras