Horario

Horario de xornada partida:

  • Horario lectivo: de 10:15 a 16:45
  • Horario de comedor: de 14:30 a 15:45

 

Horario de xornada continua (Setembro e Xuño):

  • Horario lectivo: de 10:00 h a 14:30 h
  • Horario de comedor: 14:30 h a 15:30 h

 

Horario de secretaría de 11:15 h a 12:15h de luns a venres