Profesorado

Profesorado

  • Lorena Rodríguez Blanco: Responsable de centro e mestra de Educación Infantil

  • Eduardo López González: Mestre de Educación Primaria

  • Adrián Rego Fernández : Mestre de Educación Física, Inglés e Música

  • Mercedes Fernández Velo: Mestra de Pedagoxía Terapéutica

  • Purificación Álvarez Villamarín : Orientadora

  • María Eva Rodríguez: Mestre de Relixión

Distribuir contido