becas

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-21

PUBLICADO NO BOE DEL SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2020-RESOLUCIÓN DEL 31 DE JULIO DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE:

  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de 18 anos.
  • Fotocopia co nº de conta bancaria onde figure o alumno como titular
  • Fotocopia do libro de familia numerosa, de ser o caso.
  • Fotocopia da discapacidade.
  • Fotocopia do informe médico.
PARA CUBRIR A BECA, ACCEDER AS SEGUINTES PÁXINAS:
PARA VER O ESTADO DA TRAMITACIÓN ENTRAR EN:
O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de setembro
 
Podedes acceder o texto do BOE neste vencello
( categories: )
Distribuir contido